Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 1762
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Szymon Pawłowski
Literatura:

Podręcznik przewodni:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2.

uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

Literatura uzupełniająca:

Mariusz Muszyński - Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, T. I i T. II, III Wydawnictwo UKSW 2019/ 2020/2022.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne,

Warszawa 2004

https://traktaty.msz.gov.pl/

https://www.icj-cij.org/

Zakres tematów:

1. Charakterystyka prawa międzynarodowego

2. Źródła prawa międzynarodowego

3. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego

4. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

5. Podmioty prawa międzynarodowego - państwo

6. Terytorium

7. Ludność państwa

8. Podmioty prawa międzynarodowego - organizacje miedzynarodoweo, inne

9. ONZ

10. Prawo morza

11. Prawo lotnicze i kosmiczne

12. Prawo dyplomatyczne i konsularne

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metoda dydaktyczna:

informacyjno-konwersatoryjną;ćwiczenia polegajace na pisaniu projektów opinii prawnych;

Kolokwium - forma pisemna; napisanie projektu opinii prawnej/umowy międzynarodowej na jeden z 4 podanych tematów oraz testu;

Weryfikacja: ocena składowa za napisanie opnii prawnej/umowy międzynarodowej (1 pkt za zachowanie strony formalnej opinii; 4 pkt za merytoryczny wywód) ocena składowa - test - ocena końcowa średnia z dwóch ocen składowych

Metody i kryteria oceniania:

EK1 Student definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3+ (dst +): Student zna podstawowe pojęcie prawa międzynarodowego i swobodnie się nimi posługuje.

- na ocenę 4 (db.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego, potrafi je omówić.

- na ocenę 4+ (db+): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego, potrafi je omówić, podać kontekst historyczny.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego, potrafi je omówić, podać kontekst historyczny, oraz potrafi swobodnie je ze sobą porównywać (analiza systemowa).

EK2 Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 3+ (dst+.): Student zna większość umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 4 (db.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować, podejmuje próby oceny ich znaczenia.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego, potrafi je dobrze scharakteryzować, oraz rzetelnie ocenić ich znaczenie, a także podać akty uchwalone/przyjęte w celu wykonania postanowień umów międzynarodowych.

EK3 Student zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych zasad prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3+ (dst+): Student zna zasady prawa międzynarodowego i swobodnie się o nich wypowiada.

- na ocenę 4 (db.): Student dobrze zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+.): Student dobrze zna zasady prawa międzynarodowego, potrafi podać ich kontekst historyczny (ewolucję).

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna zasady prawa międzynarodowego, potrafi podać ich kontekst historyczny (ewolucję) oraz potrafi je swobodnie ze sobą porównać (analiza systemowa) i określić ich znaczenie.

EK4 Student dostrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie dostrzega relacji między prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3 (dst.): Student dostrzega relacje między prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3+ (dst+): Student dostrzega relacje między prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa i podejmuje próby wyciągnięcie wniosków.

- na ocenę 4 (db.): Student dostrzega relacje między prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski.

- na ocenę 4+ (db+) Student dostrzega relacje między prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa między tymi systemami.

- na ocenę 5 (bdb.): Student dostrzega relacje między prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa między tymi systemami posiłkując się orzecznictwem.

EK5 Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać roli poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie scharakteryzować.

_na ocenę 3+ (dst+.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie krótko scharakteryzować

- na ocenę 4 (db.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 4+ (db.+): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować, omówić ich strukturę, organizację, ewentualnie członkostwo w nich.

- na ocenę 5 (bdb.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi, ich strukturę i organizację, ewentualny kontekst historyczny.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)