Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowoadministracyjne [WP-PR-PSA-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie sądowoadministracyjne [WP-PR-PSA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 1523
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

Postępowanie sądowoadministracyjne, red. M. Jaśkowska, aut. D. Gut, M. Jaśkowska, J. Jaworski, K. Łuczak, M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020. 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012.

3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.

4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2023.

5. H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492 ze zm.);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm.).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego

2. Zakres właściwości sądów administracyjnych, właściwość sądów wojewódzkich i NSA

3. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej

4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego

5. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym

6. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego

7. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w trybie zwykłym

8. Postępowania szczególne

9. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji

11. Skarga kasacyjna

12. Zażalenie

13. Wznowienie postępowania

14. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności osiągane metodami:

Metody poszukujące, w tym - metody problemowe (np. sytuacyjna) i ćwiczeń praktycznych (np. analiza literatury, regulacji prawnych, orzecznictwa, studium przypadku – kazusy, projektowanie aktów stosowania prawa i środków prawnych przysługujących stronom, analizy komparatystyczne - tabele porównawcze).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Pisemne (bądź ustne) sprawdzenie stopnia utrwalenia wiadomości bądź zadanego do przygotowania materiału (kartkówki i kolokwium podsumowujące), ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, dyskusje, analiza porównawcza regulacji).

Kod do zespołu MS TEAMS (umieszczanie materiałów dydaktycznych):

uwcxym2

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium - 70%

Aktywność i bieżąca praca na zajęciach - 20%

Obecność - 10%

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla III roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)