Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi [WP-AD-2-ZZLa-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi [WP-AD-2-ZZLa-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:00 - 18:30
sala 1762
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Zbarachewicz
Literatura:

Podręczniki zalecane:

A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, Wyd. BECK

Literatura uzupełniająca:

A.Pocztowski (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003

Zakres tematów:

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

2. Planowanie zasobów ludzkich

a) przygotowanie opisu stanowiska

3. Rekrutowanie i dobór pracowników

a) przygotowanie CV

b) przygotowanie listu motywacyjnego

4. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej do pracy

5. Ocena pracownicza - przygotowanie arkusza oceny pracowniczej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia odbywają się przez MSTeams. Materiały uzupełniające przekazywane są przez Moodle.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, praca własną, prezentacja pracy własnej, dyskusja

Studenci w trakcie semestru przygotowują prace, za które uzyskują dodatkowe punkty. Opis stanowiska, CV, list motywacyjny, ocena pracownicza. Prace są oceniane od 1 do 3 punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanych prac.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w trakcie semestru przygotowują prace, za które uzyskują dodatkowe punkty. Opis stanowiska, CV, list motywacyjny, ocena pracownicza. Prace są oceniane od 1 do 3 punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanych prac.

Uwagi:

ćwiczenia, I rok, II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)