Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodwe stosunki gospodarcze [WP-SPM-1-MSG] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodwe stosunki gospodarcze [WP-SPM-1-MSG]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-30 13:15 : 14:45 sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-07 13:15 : 14:45 sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-14 13:15 : 14:45 sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-21 13:15 : 14:45 sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-06-04 13:15 : 14:45 sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 70
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Robert Oktaba
Zakres tematów:

1) Geneza i zakres MSG

2) Liberalizm i protekcjonizm w gospodarce państw

3) Interwencjonizm gospodarczy – John Maynard Keynes

4) Monetaryzm – Milton Friedman

5) System gospodarczy po Bretton Woods – liberalizacja handlu międzynarodowego

6) Rynek złota i srebra we współczesnej gospodarce

7) Rynek ropy naftowej

8) Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

9) Polityka pieniężna banków centralnych

10) Kursy walutowe

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda dydaktyczna:

W semestrze zimowym 2023/2024 zajęcia prowadzone są stacjonarnie.

Alternatywnie stosowana jest aplikacja MS Teams:

Kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

Wiedza:

PR_W02 Student zna i rozumie źródła i charakter międzynarodowych stosunków gospodarczych, w aspekcie historycznym i współczesnym.

ndst Student nie zna i nie rozumie charakteru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w aspekcie historycznym i współczesnym.

dst Student w sposób podstawowy zna i rozumie źródła i charakter międzynarodowych stosunków gospodarczych, w aspekcie historycznym i współczesnym

db Student dobrze zna i rozumie źródła i charakter międzynarodowych stosunków gospodarczych, w aspekcie historycznym i współczesnym

bdb Student w pełnym zakresie zna i rozumie źródła i charakter międzynarodowych stosunków gospodarczych, w aspekcie historycznym i współczesnym

Umiejętności:

PR_U02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do opisu i analizy i rozwiązywania spraw prawnych

ndst Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do opisu, analizy i rozwiązywania spraw prawnych

dst Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do opisu i analizy i rozwiązywania spraw prawnych

db Student potrafi w stopniu zadowalającym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do opisu, analizy i rozwiązywania spraw prawnych

bdb Student potrafi swobodnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do opisu i analizy i rozwiązywania spraw prawnych

PR_U07 Student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

ndst Student nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku polskim i obcym stosowanych w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

dst Student potrafi w stopniu podstawowym projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

db Student potrafi w sposób zadowalający projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

bdb Student potrafi w pełnym zakresie projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi.

ndst Student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi

dst Student potrafi w stopniu podstawowym sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi

db Student potrafi w sposób zadowalający sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi

bdb Student potrafi bardzo dobrze sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi.

PR_U09 Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

ndst Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień w języku polskimi obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

dst Student potrafi w stopniu podstawowym projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

db Student potrafi dobrze projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

bdb Student potrafi bardzo dobrze projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

Kompetencje:

PR_K01 Student potrafi uzupełniać i doskonalenia swojej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

ndst Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić swojej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i nie jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

dst Student potrafi w stopniu podstawowym uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

db Student potrafi w sposób zadowalający uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

bdb Student potrafi bardzo dobrze uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PR_K02 Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi

ndst Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi

dst Student potrafi w stopniu podstawowym identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi

db Student dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi

bdb Student potrafi bardzo dobrze identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi

PR_K04 Student potrafi określać priorytety w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - samodzielnie lub w grupie.

ndst Student nie potrafi określać priorytetów w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - samodzielnie lub w grupie.

dst Student potrafi w sposób podstawowy określać priorytety w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - samodzielnie lub w grupie.

db Student potrafi określać priorytety w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - samodzielnie lub w grupie.

bdb Student potrafi bardzo dobrze określać priorytety w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - samodzielnie lub w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna dwa pytania otwarte.

1 pytanie = 50%

0-50 ndst

51-60 dst

61-70 dst+

71-80 db

81-90 db+

91-100 bdb

Uwagi:

wykład dla 1 roku I st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)