Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe [WP-SPM-1-PM-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe [WP-SPM-1-PM-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 231
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Wicha
Literatura:

1. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa 2014

2. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2019

3. Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006

4. J. Menkes, Ł. Majewski, Wybór kazusów z praw międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2010

Zakres tematów:

1. Specyfika prawa międzynarodowego

2. Podmioty prawa międzynarodowego

3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

4. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego

5. Źródła prawa międzynarodowego

6. Umowy międzynarodowe – tworzenie

7. Stosowanie umów międzynarodowych

8. Zwyczaj międzynarodowy

9. Ogólne zasady prawa

10. Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym

11. Zobowiązania w prawie międzynarodowym

12. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym

13. Wyzwania dla współczesnego prawa międzynarodowego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Dyskusja na podstawie wybranych tekstów. Analiza wybranych źródeł prawa i orzecznictwa.

Pytania zadawane w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe w formie test + pytania otwarte.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest wynik z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium zaliczeniowe będzie w formie testu oraz pytań otwartych. Próg zaliczenia wynosi 60%. Aktywność na zajęciach będzie uwzględniona przy wystawianiu oceny końcowej.

Dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach. Dodatkowe nieobecności wymagają zaliczenia na dyżurze.

Konsultacje: poniedziałki, godz. 18.15-19.00, gabinet 1735 (bud. 17).

Uwagi:

ćwiczenia dla 2 roku I st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)