Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skarga przeciwko państwu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [WP-SPM-1-MON-SPETP] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Skarga przeciwko państwu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [WP-SPM-1-MON-SPETP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 16:45 : 18:15 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-04-25 16:45 : 18:15 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-09 16:45 : 18:15 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-16 16:45 : 18:15 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-23 16:45 : 18:15 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kamil Strzępek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

K. Strzępek, Status Prawny i Interpretacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2023.

Zakres tematów:

1. Systemy międzynarodowe ochrony praw człowieka w relacji do prawa wewnętrznego RP.

- system oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych

- system oparty na Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- system oparty na prawie unijnym

2. Prawa człowieka a prawo humanitarne

- charakterystyka dziedzin prawa międzynarodowego

- kwestia podmiotowości jednostki w prawie międzynarodowym

3. Prawa człowieka i ich źródło.

- "godność osoby ludzkiej" i "godność jednostki"

4. Prawa człowieka i jurysdykcja.

- działalność państwa w przestrzeni lądowej, powietrznej, kosmicznej, morskiej i w cyberprzestrzeni

5. Prawa człowieka i migracja.

- zagadnienie migracji (definicje)

- prawa człowieka imigrantów

- prawa państwa przyjmującego

6. Interpretacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- ogólna reguła interpretacji traktatu

- metody interpretacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

7. Przesłanki wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie praw i wolności człowieka

- przesłanki "formalne"

- przesłanki "materialne"

8. Prawo do życia i zakaz tortur, a także zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

- omówienie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- orzecznictwo ETPCz

9. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do sprawiedliwego procesu sądowego i zakaz karania bez podstawy prawnej

- omówienie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- orzecznictwo ETPCz

10. Prawo do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego, mieszkania i korespondencji

- omówienie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- orzecznictwo ETPCz

11. Wolność myśli, sumienia i wyznania oraz wolność zgromadzeń i stowarzyszania się

- omówienie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- orzecznictwo ETPCz

12. Wolność wyrażania opinii, prawo do zawarcia małżeństwa oraz zakaz dyskryminacji

- omówienie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- orzecznictwo ETPCz

13. Skarga do ETPCz - zajęcia praktyczne

- pisanie skargi w oparciu o podany stan faktyczny

14. Zaliczenie

- test (pytania jednokrotnego wyboru) i pytanie otwarte (kazus)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład metodą informacyjną wspomagany kazusami (orzecznictwo).

Zaliczenie na ocenę:

- test (pytania jednokrotnego wyboru) i pytanie otwarte (kazus)

Metody i kryteria oceniania:

60% praca pisemna

30% aktywność na zajęciach

10% obecność

Uwagi:

konwersatorium dla 3 roku I st. SPM (ścieżka 2: Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)