Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców [WP-SPM-2-MOCiU] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców [WP-SPM-2-MOCiU]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-09 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-16 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-23 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-06 09:45 : 11:15 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Elżbieta Morawska
Literatura:

Elżbieta Hanna Morawska, The Process of Implementing the Idea of Refugee Resettlement as a Permanent, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2023/3, 40-65;

Elżbieta Karska, Elżbieta Hanna Morawska et. al., Common procedures in the European Union Member States for granting and withdrawing international protection in the light of the legal and political aspects of the Common European Asylum System, [w:] Human rights in the European paradigm of the protection of aliens, Warszawa 2023; https://wydzialy.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/Human-Rights-in-the-European-Paradigm-of-the-Protection-of-Aliens-ebook.pdf ; DOI 10.13166/hrQHLC7301;

Elżbieta Hanna Morawska, European Union Response to the Massive Influx of Displaced Persons from Ukraine in 2022, Zeszyty Prawnicze UKSW 2024.

Elżbieta Karska, Elżbieta Hanna Morawska et. al., Common procedural guarantees for granting and withdrawing international protection in the Member States of the European Union at a time of migration crisis, [w:] Human rights in the European paradigm of the protection of aliens, Warszawa 2023; https://wydzialy.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/Human-Rights-in-the-European-Paradigm-of-the-Protection-of-Aliens-ebook.pdf ; DOI 10.13166/hrQHLC7301

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład przeprowadzany jest w formie stacjonarnej, aczkolwiek ze wsparciem nauczania asynchronicznego; w tym celu utworzony został zespół na platformie MsTeams.

Metody weryfikacji pracy studenta: dwuetapowy egzamin pisemny; pierwszy etap (podstawowy) w formie egzaminu pisemnego zawierającego 10 pytań otwartych; drugi etap w formie pracy pisemnej dot. zagadnienia problemowego omówionego na wykładzie. Oceny z pierwszego etapu: : ndst-dst-dst plus; oceny z drugiego etapu: oceny: db-db plus-bdb; drugi etap egzaminu dostępny jest w przypadku pozytywnego zaliczenia pierwszego etapu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

Efekty kształcenia będą osiągane poprzez: tekst programowany, wsparty przez prezentacje wybranych zagadnień na platformie MsTemas, samodzielną pracę w ramach przygotowania do egzaminu w tym indywidualną lekturę materiałów wysłanych na platformę MsTeams; efekty kształcenia weryfikowane będą egzaminem;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów. Materiały do poszczególnych zagadnień (tematów) egzaminacyjnych dostępne będą na platformie MsTeams.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzmianu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, pracy pisemnej i kolokwiów.

Nieobecność na egzaminie powoduje brak oceny z niego. Nie przewiduję dodatkowych terminów w takich sytuacjach. Przypadki losowe, dłuższych chorób czy innych trudnych spraw będą rozpatrywane indywidualnie.

Uwagi:

wykład dla 2 roku II st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)