Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe [WP-PR-PF-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo finansowe [WP-PR-PF-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 1761
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-22 15:00 : 16:30 sala 1761
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-05 15:00 : 16:30 sala 1761
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-12 15:00 : 16:30 sala 1761
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Mikos-Sitek
Literatura:

Podstawowa:

1) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2021;

2) A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2020.

Uzupełniająca:

1) R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019;

2) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011;

3) A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych. Testy, Warszawa 2010.

Źródła prawa:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2025);

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 309);

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2267).

Zakres tematów:

1) Zagadnienia ogólne prawa finansowego (miejsce prawa finansowego w systemie prawa, zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa finansowego, źródła prawa finansowego, najważniejsze pojęcia).

2) Budżet państwa, zasady i procedury budżetowe, najważniejsze instytucje.

3) Finanse jednostek samorządu terytorialnego.

4) Finanse Unii Europejskiej.

5) Prawo podatkowe.

6) Prawo bankowe (publiczne oraz wybrane zagadnienia prawa bankowego prywatnego).

7) Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych.

8) Prawo dewizowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK z zakresu umiejętności osiągane są metodami: wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, zaliczenie końcowe przedmiotu.

EK z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, zaliczenie końcowe przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) z zastosowaniem skali ocen:

0-11 pkt - ndst

12-15 pkt - dst

16-17 pkt - dst+

18-20 pkt - db

21-22 pkt - db +

23-24 pkt - bdb

Zadania cząstkowe w ramach oceniania ciągłego będą realizowane z wykorzystaniem Platformy Moodle - po uprzednim ustaleniu terminu i zakresu pracy.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)