Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej [WP-PR-PmUE-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo materialne Unii Europejskiej [WP-PR-PmUE-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 18:30 - 20:00
sala 1762
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Wicha
Literatura:

J. Barcik, R. Grzeszczak (red.), Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2022

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2022

D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego.

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o Unii Europejskiej

Orzecznictwo TSUE

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do rynku wewnętrznego UE

2.Zasada niedyskryminacji w prawie UE

3. Swoboda przepływu towarów

4. Swoboda przepływu osób

5. Swoboda przepływu pracowników

6. Swoboda przepływu usług

7. Swoboda przepływu przedsiębiorczości

8. Swoboda przepływu kapitału i płatności

9. Prawo antykonkurencyjne (Zakaz zmowy kartelowej, Zakaz nadużywania pozycji dominującej, Kontrola operacji koncentracji przedsiębiorstw)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza tekstów prawnych i źródeł prawa, analiza orzecznictwa, dyskusja w oparciu o przeczytany tekst i kazusy, test sprawdzający wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach. Dodatkowe nieobecności wymagają zaliczenia na dyżurze.

W trakcie semestru przeprowadzone zostaną dwie kartkówki - na zaliczenie. Zaliczenie kartkówki warunkuje możliwość przystąpienia do kolokwium końcowego.

Na przedostatnich zajęciach kolokwium w formie testu. Suma punktów z kolokwium będzie podstawą do oceny końcowej. Próg zaliczenia 60%.

Aktywność na zajęciach jest uwzględniana przy wystawianiu oceny końcowej.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla III roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)