Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania [WP-PR-PZa] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy zarządzania [WP-PR-PZa]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:35 - 17:05
sala 102
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 15:35 : 17:05 sala 102
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 103
Limit miejsc: 105
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Zbarachewicz
Literatura:

Podstawowa:

1. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1999

2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2017

Uzupełniająca:

1.Z.Leoński, Nauka administracji, Beck, Warszawa 2006;

2.S.Galata, Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy, Difin, Warszawa 2006,

3. A.Chrisidu-Budnik, J.Korczak, A.Pakuła, J.Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited 2005;

Zakres tematów:

1. Organizacja - zakres i podstawowe pojęcia

Organizacja - typy, elementy

Misja, wizja, cele

2. Zarządzanie - definicje zarządzania

Mechanizmy zarządzania

Proces zarządzania

3. Menedżer

Role i zadania

Kierowanie.

4. Style kierowania

Decyzje menedżerskie - pojęcie i istota

Behawioralne aspekty procesu podejmowania decyzji

5. Struktura organizacyjna

Elementy struktury organizacyjnej

Schemat struktury organizacyjnej

Podstawowe typy struktur organizacyjnych

6. Szkoły organizacji i zarządzania i ich znaczenie dla praktyki

Prekursorzy teorii organizacji i zarządzania

Szkoła klasyczna

Szkoła stosunków międzyludzkich

Współczesne - integracyjne podejście

7. Kultura organizacji

Pojęcie kultury organizacji

Modele kultury

8. Władza organizacyjna

Style przewodzenia

Przewodzenie i motywowanie

Przywództwo w organizacji

9. Przywództwo

Style przewodzenia

Lider

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi (zzl)

Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi

Planowanie zasobów ludzkich

Rekrutacja i selekcja

Wprowadzenie pracownika do pracy

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polityka personalna - ocena pracowników - awanse, przeniesienia, zwalnianie

12. Współczesne metody zarządzania

Outsourcing

Benchmarking

Zarządzanie czasem

Audyt managerski

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład informacyjny

praca w grupach

projekt

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test. Możliwość przygotowania i przedstawienia prezentacji jako zaliczenie przedmiotu.

Kryteria oceniania:

podaje definicje pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem, w szczególności następujących pojęć organizacja, zarządzanie, szkoły zarządzania oraz metody zarządzania

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna definicji pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jedną definicję pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwie definicje pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem, zna oraz metody i szkoły zarządzania

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka definicji pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem, zna metody i szkoły zarządzania i umie określić relacje między nimi

Zna normy prawne, społeczne oraz etyczne zarządzania

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna norm związanych z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jedną normę związaną z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwie normy związane z organizacją i zarządzaniem, zna oraz metody i szkoły zarządzania

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka norm związanych z organizacją i zarządzaniem, zna metody i szkoły zarządzania i umie określić relacje między nimi

Wyjaśnia podstawowe metody zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), zarządzania jakością (TQL)

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna metod zarządzania, ZZL, TQL

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jedną metodę zarządzania, ZZL, TQL

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwie metody zarządzania, ZZL, TQL

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka metod zarządzania, ZZL, TQL i umie określić relacje między nimi

Ilustruje mechanizmy zarządzania

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna mechanizmów zarządzania

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jeden mechanizm zarządzania

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwa mechanizmy zarządzania

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka mechanizmów zarządzania i umie określić relacje między nimi

Proponuje i uzasadnia wybór metod zarządzania dla konkretnego przykładu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi zaproponować wyboru metod zarządzania dla konkretnego przykładu

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi zaproponować wybór jednej metody zarządzania dla konkretnego przykładu

Na ocenę 4 (db.) - potrafi zaproponować wybór dwóch metod zarządzania dla konkretnego przykładu i uzasadnić

Na ocenę 5 (bdb) - potrafi zaproponować wybór dwóch metod zarządzania dla konkretnego przykładu i umie określić relacje między nimi oraz uzasadnić dobór metody

Uwagi:

Moduł z zakresu zarządzania lub ekonomicznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)