Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka [WP-SPM-1-MON-PMOPC] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka [WP-SPM-1-MON-PMOPC]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 15:00 : 16:30 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-09 15:00 : 16:30 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-16 15:00 : 16:30 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-23 15:00 : 16:30 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-06 15:00 : 16:30 sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Morawska
Literatura:

Literatura dedykowana grupie wraz z materiałami dodatkowymi i prezentacjami wybranych wykładów udostępniana jest na platformie MsTeams.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

metody ćwiczeniowo-praktyczne: dyskusja (panelowa, oksfordzka, punktowana, seminaryjna, okrągłego stołu), metoda referatu, analiza wybranego zagadnienia, praca ze źródłem (lektura, tekst kultury)

metody poszukujące: klasyczna problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów („burza mózgów”).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

ocena z testu;

ocena wypowiedzi ustnej,

ocena udziału w dyskusji,

ocena prezentacji multimedialnej/projektu przygotowanego i przedstawionego przez studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny końcowej:

- 60% egzamin/test

- 30% prezentacja zagadnienia problemowego

- 10% obecność i czynny udział w zajęciach.

FORMA EGZAMINU

1/ Egzamin będzie miał formę pisemną.

2/ Egzamin będzie składał się z dwóch poziomów:

2.1. Poziom obowiązkowy:

2.1.1. tekst z 10 pytaniami wymagającymi krótkich odpowiedzi opisowych;

2.1.2. ocena: dst plus (3.5); dst (3.0); ndst (2.0)

2.1.3. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 6 pytań;

2.1.4. Kryterium oceny odpowiedzi na pytania: zgodność- poprawność – zupełność.

2.1.4. II termin (poprawka): podczas sesji poprawkowej 2024.

2.2. Poziom dodatkowy:

2.2.1. praca pisemna: odpowiedź na wybrane zagadnienie problemowe

2.2.2. ocena: bdb (5.); db plus (4.5.); db (4.0)

2.2.3. Kryteria oceny pracy:

- zgodność odpowiedzi;

- poprawność odpowiedzi;

- zupełność/wyczerpanie tematu.

2.2.4. Warunkiem uzyskania oceny będzie prawidłowa odpowiedź na poziomie co najmniej 60 %.

Uwagi:

konwersatorium dla 3 roku I st. SPM (ścieżka 2: Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)