Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controlling [WSE-EK-CTR] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Controlling [WSE-EK-CTR]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 13:15 : 14:45 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-09 13:15 : 14:45 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-16 13:15 : 14:45 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-23 13:15 : 14:45 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-06-06 13:15 : 14:45 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 38
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Hryniewicka
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Student zna i rozumie:

Sposoby weryfikacji efektów : EK1_W04

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach

Student umie: EK1_U08,

Sposoby weryfikacji efektów:

Przygotowanie projektu, przygotowanie do wygłoszenia pracy, uczestnictwo w zajęciach, dyskusje na zajęciach

Student posiada kompetencje: EK1_K08

Sposoby weryfikacji efektów :

Analiza danych z prezentacji, studia przypadków, współpraca w grupie i dyskusje, praca nad projektem

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci analizują wybrane przez siebie przedsiębiorstwa (jedno lub dwa) z jednej branży (na zajęciach studenci zapoznawani są z wyszukiwaniem przedsiębiorstw wg różnych kryteriów). Wybierają dane ekonomiczne, które chcą zaprezentować i dokonują porównań pomiędzy firmami. Opisują wskaźniki, dokonują ich charakterystyki, robią wykres lub tabelę i wnioskują co z tych danych wynika. Na końcu znajdują artykuły naukowe powiązane z wybraną przez siebie branżą (po jednym dla każdego członka zespołu) i wypisują z niego wnioski, tworzą pytania do dyskusji. Studenci na zajęciach mają możliwość wykonywania projektu, aby móc go na bieżąco konsultować z wykładowcą (otrzymują 30 minut czasu na prace w grupach aż do terminu wysłania gotowego projektu) a na końcu prezentują wyniki swojej pracy przed innymi studentami. Na ocenę ostateczna składaj się całokształt pracy - część merytoryczna, estetyka jej wykonania, zrobione wykresy/tabele ich opisy i charakterystyki oraz dobrane artykuły naukowe, poprowadzenie przez grupę dyskusji na konkretny temat.

Wszystkie szczegółowe informacje i wytyczne do projektu umieszczone na platformie moodle.

Kryteria oceny

Na ocenę dostateczną należy wybrać jedno przedsiębiorstwo i poddać analizie pięć ostatnich lat, kończąc na pełnym roku.

Na ocenę dobrą lub bardzo dobrą należy wybrać dwa przedsiębiorstwa i poddać analizie pięć ostatnich lat z uwzględnieniem wszędzie gdzie to możliwe danych za zakończony, miesiąc, kwartał, półrocze.

Jednak z uwagi na niski poziom merytoryczny opisów może się okazać, że student wybrał okres pięciu lat i także otrzymał ocenę dostateczną. Opisy o charakterze ekonomicznym a nie własne przemyślenia, czyli interpretacja przedstawionych danych. Własne przemyślenia mogą się znaleźć we wnioskach.

Wykonanie samych wykresów z bardzo ogólnymi opisami - ocena dostateczny, dostateczny plus

Ocena 3,0/3,5

Wybrano jedno przedsiębiorstwo. Przedstawiono dane dotyczące konkretnego obszaru. Wykonano stosowne wykresy w wordzie, ukazujący kształtowanie się wskaźników we wskazanym okresie. Pod wykresem podano dokładne źródło danych. (minimum 10 tabel i/lub wykresów). Można nie opracowywać artykułów naukowych.

Ocena 4,0-4,5

Wybrano dwa przedsiębiorstwa. Przedstawiono dane dotyczące konkretnego obszaru. Wykonano stosowne wykresy w wordzie, ukazujący kształtowanie się wskaźników we wskazanym okresie. Pod wykresem podano dokładne źródło danych. (minimum 15 tabel i/lub wykresów). Wykonano ogólne opisy wykresów, tabel.

Pod wykresem napisano krótką charakterystykę wskaźnika i podano do niego dokładne źródło (wg wzoru poniżej). Zachowano całą strukturę pracy. Należy przygotować minimum połowę wymaganych artykułów naukowych.

Ocena 5,0

Wybrano dwa przedsiębiorstwa. Przedstawiono dane dotyczące konkretnego obszaru. Wykonano stosowne wykresy w wordzie, ukazujący kształtowanie się wskaźników we wskazanym okresie. Pod wykresem podano dokładne źródło danych. (minimum 20 tabel i/lub wykresów).

Pod wykresem napisano krótką charakterystykę wskaźnika i podano do niego dokładne źródło (wg wzoru poniżej). Zachowano całą strukturę pracy.

Napisano komentarz do wykresów, zawierający krótki opis tego, co na wykresie widać (czy np. widoczne są na nim zmieniające się tendencje w kształtowaniu wskaźników na przestrzeni analizowanych lat, lub wręcz przeciwnie – że nic się nie zmienia). Należy przygotować artykuły naukowe dla każdego członka zespołu po jednym.

Uwagi:

MS1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)