Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje otoczenia biznesu [WSE-EK-MGR-IOB] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje otoczenia biznesu [WSE-EK-MGR-IOB]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-09 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-16 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-23 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-06-06 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Hryniewicka
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Symbol efektów kształcenia: EM2_U04

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach

Symbol efektów kształcenia: EM2_K07

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

analizowanie rynku i wybór odpowiednich instytucji, przygotowanie do zaliczenia, dyskusje i krytyczne oceny różnych form wsparcia z uwzględnienem interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci realizują projekt "Nasz biznes" wg formatki projektu. Celem waszego zespołu jest stworzenie/wymyślenie przedsiębiorstwa w dowolnym obszarze produkcji/usług. Proszę się dobrać w grupy 4-6 osobowe i wspólnie pracować nad projektem. Wszystko robicie na załączonej formatce projektu.

Ocena 2,0 - nie przygotowanie projektu, napisanie przez członków zespołu informacji, że któryś ze studentów miał 0% zaangażowania.

Ocena 3,0-3,5 - przygotowanie projektu o dużym stopniu ogólności, bez konkretnych obszarów, obliczeń. W pracy wiele miejsc zostało pominiętych i nie zostały uzupełnione przez grupę.

Ocena 4,0-4,5 - przygotowanie projektu na wysokim poziomie merytorycznym, pominięto tylko niektóre obszary, dokonano obliczeń kosztów, otoczenia biznesu, analizy finansowej. Zadanie zostało wykonane z pominięciem niektórych obszarów.

Ocena 5,0 - wzorowe przygotowanie projektu, uzupełnienie wszystkich obszarów i dokonanie wszystkich stosownych obliczeń w części dotyczącej kosztów, analizy otoczenia biznesu, analizy finansowej (pominięcie tyko niektórych obszarów z analizy finansowej, tych z których firma nie korzysta)

Ocenie podlega także estetyka wykonania pracy.

Ocena ostateczna

1) przygotowanie i wygłoszenie projektu grupowego - nasz biznes (wg załączonej formatki)

2.) quizy

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt za dwa quizy

0-20 obniżenie oceny o połowę

21-30 pkt- ocena bez zmian

31-50 - ocena o połowę wyższa

51-60 pkt - podniesienie oceny z projektu o jeden stopień w górę

Celem waszego zespołu jest stworzenie/wymyślenie przedsiębiorstwa w dowolnym obszarze produkcji/usług. Proszę się dobrać w grupy 3-4 osobowe i wspólnie pracować nad projektem. Wszystko robicie na załączonej formatce projektu.

Rozwiązują dwa Quizy z wiedzy ogólnej dotyczącej szeroko pojętej ekonomiki przedsiębiorstw, ekonomii ogólnej, finansów. Każdy Quiz ma 30 pkt. Część materiału na quizach była poruszana na innych przedmiotach dlatego Celem quizów jest poszerzanie wiedzy. Wobec czego na ostatnie 30 minut dopuszczalne jest korzystanie z notatek, Internetu w celu poszukania odpowiedzi na pytania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)