Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska [WK-K-KRZ] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kuria Rzymska [WK-K-KRZ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:45 - 10:15
sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-03 08:45 : 10:15 sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-10 08:45 : 10:15 sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marek Stępień
Literatura:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 r. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 r. Zaktualizowany przekład na język polski, Pallottinum 2022.

2. Franciszek, Konstytucja Apostolska „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie” z dnia 22 marca 2022 r. Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

3. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy: (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny; wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; indywidulana lektura tekstów; weryfikacja - egzamin końcowy.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; weryfikacja - egzamin końcowy.

Efekty kompetencyjne (EK 7-8)

metoda dydaktyczna - indywidulana lektura teksów; wykład konwersatoryjny;

weryfikacja - egzamin końcowy.

Opis metod dydaktycznych:

wykład informacyjny - słowna prezentacja;

wykład problemowy - poświęcony omówieniu kształtowi reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka;

wykład konwersatoryjny - jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego, w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami; prezentacja - jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego;

indywidualna lektura tekstów - indywidulana lektura podanej literatury podstawowej i uzupełniającej.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin końcowy - ustny; 2 pytania losowo wybrane z puli podanej przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student na egzaminie końcowym ustnym otrzyma dwa pytania losowo wybrane. Za odpowiedzi na poszczególne pytania otrzyma oceny cząstkowe.

Ocena końcowa będzie średnią oceną wyliczoną na postawie dwóch ocen cząstkowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)