Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna Polski [WSE-BW-NHPcw] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Najnowsza historia polityczna Polski [WSE-BW-NHPcw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Cebul
Literatura:

Bäcker R., Totalitaryzm w Polsce lat 1948-1956, "Czasy Nowożytne" 1999, t. VI, s. 7-16.

Cenckiewicz S., Gdańsk'70. Zbrodnia nieukarana i bitwa o pamięć, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2010, nr 12, s. 7-24.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2007, s. 11-41.

Fedyszak-Radziejowska B., O przemocy, która staje się akceptowalną normą, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2011, nr 11-12, s. 3-17.

Paczkowski A., Strajki, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez socjalizm, PTPN, Poznań 2003, s. 93-107.

Wrona J., System polityczny w Polsce w latach 1944-1948, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2005, nr 2, s. 51-70.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia konwersatoryjne opierające się na analizie tekstów i dyskusji.

Sprawdzenie osiągniętych efektów przedmiotowych EW1-EW3: na podstawie aktywności podczas zajęć oraz pracy pisemnej (eseju na temat wskazany przez prowadzącego).

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie konwersatorium składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć,

2. przygotowanie do zajęć i aktywność,

3. przygotowanie eseju i przekazanie go prowadzącemu w wyznaczonym terminie.

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Za każdą nieobecność powyżej jednej - od końcowej punktacji odejmowane jest 0,5 pkt. Za każde nieprzygotowanie do zajęć - od końcowej punktacji odejmowane jest 0,5 pkt.

Za wyróżniającą się aktywność na zajęciach student otrzymuje 1 pkt (maksymalnie 5 pkt w semestrze, przy czym 2 pkt na jednych zajęciach). Za przygotowanie eseju można uzyskać maksymalnie 7,5 pkt.

Punktacja końcowa:

od 10 – bdb

9-9,5 – db+

8-8,5 – db

7-7,5 – dst+

5,5-6,5 – dst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)