Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja lokalna w Europie [WSE-EU-DLE] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Demokracja lokalna w Europie [WSE-EU-DLE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-08 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-15 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-22 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-06-05 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Kęsik
Literatura:

Ganowicz E., Rubisz L. (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń 2008.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014 lub 2020

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia składają się z dwóch zasadniczych części. Część pierwszą stanowią klasyczne wykłady, w trakcie których prezentowane są treści przewidziane programem nauczania, w oparciu o literaturę przedmiotu. Część druga obejmuje prezentacje komputerowe, wykonane przez studentów a prezentujące działalność jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich, nie uwzględnionych w części wykładowej (innych, niż prezentowane w planie zajęć). W ramach tej prezentacji studenci powinni: (a) scharakteryzować stan regulacji prawnych, dotyczących samorządu w wybranym kraju europejskim; (b) scharakteryzować główne jednostki samorządu terytorialnego wraz z ich organami i ich najważniejszymi kompetencjami; (c) zaprezentować metody finansowania podstawowej (najniższego szczebla) jednostki samorządu terytorialnego w wybranym kraju europejskim – czas trwania jednej prezentacji ok. 10-15 minut.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- przygotowanej prezentacji (70 pkt.)

- obecności na zajęciach (30 pkt.)

Punktacja:

100 – 90 pkt. – b. dobry (5,0)

89 – 80 – dobry plus (4,5)

79 – 70 pkt. – dobry (4,0)

69 – 60 pkt. – dostateczny plus (3,5)

59 – 50 pkt. – dostateczny (3,0)

49 pkt. i poniżej – niedostateczny (2,0)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)