Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna [WB-BI-11-04lab] Semestr zimowy 2023/24
Laboratorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Botanika ogólna [WB-BI-11-04lab]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 19
Prowadzący: Grzegorz Łazarski
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szweykowska A.., Szweykowski J. 2013. Botanika. Morfologia. Tom I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W. 1999. Botanika. Brasika, Szczecin

Woźny A., Ratajczak L., Wojtaszek P. 2006. Biologia komórki roślinnej. Struktura. Tom I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Hejnowicz Z. 2020. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bednarska E. 1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych. Wydawnictwo UMK.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykonywanie preparatów mikroskopowych, obserwacje mikroskopowe

i makroskopowe, identyfikacja materiału roślinnego na różnym poziomie organizacji, sporządzanie rycin i ich opisywanie, praca w grupach, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest zależna od uzyskanych punków z 4 kolokwiów (test jednokrotnego wyboru, ryciny do identyfikacji).

Ocena końcowa:

0-50% - 2,0;

51-60% - 3,0;

61-70% - 3,5;

71-80% - 4,0;

81-90% - 4,5;

91%-100% - 5,0

Ponadto student zobowiązany jest do oddania kart pracy wypelnianych w trakcie zajęć.

Student musi być obecny podczas ćwiczeń. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Uwagi:

15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)