Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle [WB-IS-II-11-39-P] Semestr letni 2023/24
Projekt, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologie i gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle [WB-IS-II-11-39-P]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Projekt [PROJ], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 18:30 : 20:00 sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 24
2024-04-29 18:30 : 19:15 sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bartłomiej Macherzyński
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda projektu - realizacja zadania praktycznego przez studenta indywidualnie.

Weryfikacja:

Efekt 3 - obrona projektu

Efekt 5 - wykonanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada zaledwie podstawową wiedzę na temat gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada podstawową wiedzę na temat gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna dobrze zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekowej w przemyśle, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna niemal w pełni zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekowej w przemyśle, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent opanował wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle w stopniu bardzo dobrym oraz rozszerzył swoją wiedzę o dalsze istotne zagadnienia związane z technologią wody i ścieków.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi skorzystać z literatury fachowej, nie potrafi dokonać oceny sytuacji z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent w zaledwie podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent w podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi dobrze na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla środowiska.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna znaczenie wiedzy z gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Wykład:

Egzamin końcowy pisemny (pytania otwarte).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i projektu.

Końcowa ocena:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Ćwiczenia:

Kolokwium zaliczeniowe.

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Projekt:

Ocena końcowa jest zależna od poprawności wykonania projektu oraz od zaprezentowania projektu.

Ocena ulega obniżeniu za:

- nie oddanie pracy w terminie,

- błędy w obliczeniach,

- złą skalę na rysunkach,

- brak formatki na rysunkach,

- nie udzielenie odpowiedzi na temat funkcjonowania urządzeń do chłodzenia wody w zakładach przemysłowych

Ocena końcowa to średnia ocena z projektu oraz z obrony projektu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)