Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruchy społeczne [WSE-PO-RS] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ruchy społeczne [WSE-PO-RS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 11:30 : 13:00 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-25 11:30 : 13:00 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-09 11:30 : 13:00 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-16 11:30 : 13:00 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-23 11:30 : 13:00 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Pawlus
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=42801#section-11
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Wykład konwersatoryjny (forma stacjonarna) uzupełniany dyskusją nt. omawianych zagadnień.

2. Samodzielna lektura tekstów oraz pisemne zadania e-learningowe (Moodle).

3. Metoda projektu - analiza wybranego ruchu społecznego i prezentacja na zajęciach.

Sposobem weryfikacji zdobytej wiedzy jest pisemne kolokwium oraz aktywność podczas zajęć, w tym również wykonanie zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny końcowej, oprócz udziału w zajęciach, jest zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowanie wyznaczonych zadań (również w e-learningu). Podczas trwania kursu studenci przygotowują analizę wybranego ruchu społecznego w formie prezentacji multimedialnej. Dopuszczalna jest dwukrotna absencja na zajęciach bez konieczności usprawiedliwiania. Trzecia i każda następna nieusprawiedliwiona nieobecność wymaga indywidualnego zaliczenia wyznaczonego materiału. i

Na ocenę końcową z przedmiotu sumowane są wyniki:

- pisemnego kolokwium (30% oceny);

- aktywności podczas zajęć oraz zadań e-learningowych (30%);

- analizy wybranego ruchu społecznego (40%).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)