Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - II rok [WSE-PO-SEMMII] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - II rok [WSE-PO-SEMMII]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1542
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Kamiński
Literatura:

Kozaczka D., Polityki publiczne jako proces, "Zoon Politikon" 2006 nr 7, s. 323-341.

Kwaśniewski J., Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny, Warszawa 2018. Online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14221

"Studia z Polityki Publicznej" - wybrane artykuły z czasopisma, dostępne online: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP

Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2018.

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych, Warszawa 2010. Online: https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/publikacja.pdf

Wołek A. (red)., Polityki publiczne, Kraków 2021. Online: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/polityki_publiczne_pl_net.pdf

Woźnicki J., Nowa dyscyplina „nauki o polityce publicznej” usytuowana

w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012 nr 1, s. 133-151.

Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012. Online: https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/polityki_publiczne.pdf

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające. Organizacja zajęć.

2. Polityka - polityka publiczna - refleksja naukowa w zakresie polityk publicznych

3. Definiowanie i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby polityk publicznych.

4. Procesy decyzyjne w politykach publicznych.

5. Wdrażanie (implementacja) polityki publicznej

6. Ewaluacja polityki publicznej

7. Polityki publiczne w wymiarze lokalnym

8. Polityka społeczna a polityka publiczna

9. Polityka wyznaniowa jako szczególny przykład polityki publicznej

10. Iluzje i porażki polityki publicznej - casus polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej

11. Polityka publiczna i problem jej legitymizacji

12. Rola wiedzy (eksperckiej) w programowaniu, wdrażaniu i ewaluacji polityk publicznych

13. Metody i techniki badań empirycznych w naukach o polityce i administracji i w naukach o polityce publicznej

14. Metody "teoretyczne" w naukach o polityce i administracji i w naukach o polityce publicznej

15. Podsumowanie i zaliczenie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Mini-wykłady wprowadzające.

Prezentacje przygotowane przez studentów.

Dyskusje.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności niezależnie od przyczyny, każda kolejna obniża ocenę końcową o 1 punkt.

Każdy student jest zobowiązany do przygotowania prezentacji tematycznej na podstawie materiałów wskazanych przez prowadzącego.

Wymagany jest aktywny udział w dyskusji nad treściami przedstawionymi w prezentacjach.

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

1. Frekwencja (50%)

2. Prezentacja (30%)

3. Aktywność (20%)

Uwagi:

II r., II st.- zajęcia grupowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)