Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSPć] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSPć]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-12-18 11:30 : 13:00 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-01-08 11:30 : 13:00 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-01-15 11:30 : 13:00 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-01-22 11:30 : 13:00 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ada Szmulik
Literatura:

Taka sama dla wszystkich grup, w wybranych przypadkach ustalana indywidualnie.

Zakres tematów:

1. Wstęp: omówienie zasad zaliczenia przedmiotu i pracy na zajęciach; wprowadzenie podstawowej terminologii; przedstawienie zakresu tematów.

2. Malarstwo: podział na style i nurty.

3. Malarstwo: tematy malarsie i ich wykorzystanie.

4. Ikony

5. Kostiumologia

6. Kostiumologia

7. Kostiumologia

8. Rzeźba pełnoplastyczna

9. Rzeźba architektoniczna

10. Ornamenty (ćwiczenia tego tematu zakończone kolokwium)

11. Ornamenty: kolokwium

12. Opis preikonograficzny, tzn. ćwiczenia z opisu dzieła sztuki ruchomego (tzw. biała karta)

13. Opis preikonograficzny, tzn. ćwiczenia z opisu dzieła sztuki ruchomego (tzw. biała karta): kontynuacja

14. Rzemiosło artystyczne

15. Podsumowanie informacji, test końcowy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydatktyczne: dyskusje, prace w grupach, projekty zespołowe (będące konsekwencją lektury wybranej literatury).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: kolokwium oraz test końcowy: zaliczenie przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalnym limitem są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu, student zabowiązany jest dostarczyć krótką pracę pisemną zadaną w ramach uzupełnienia zaległości.

2. Kolokwium z rozpoznawania i nazywania ornamentów wykorzystywanych w sztukach plastycznych w formie slajdowiska z pytaniami otwartymi. (30%)

Punktacja:

3: 6 - 7 pkt.

4: 8 - 8,5 pkt.

5: 9 - 10 pkt.

3. Aktywność na zajęciach. (10%)

4. Test zaliczeniowy, pisany na ostatnich, wypadających w semestrze zajęciach, obejmujący materiał prezentowany i ćwiczony w ramach realizacji przedmiotu. (60%)

W celu skonsultowania możliwości poprawy oceny:

Dyżur: środy, 11:00-12.30.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)