Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia wody i ścieków [WB-IS-35-01-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologia wody i ścieków [WB-IS-35-01-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 103a
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 103a
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bartłomiej Macherzyński
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza

- Opowiadanie, opis;

Umiejętności:

Metody ćwiczeniowo-praktyczne:

-oparte na praktycznej działalności studenta: zbieranie, opracowywanie i prezentowanie materiałów;

-oparte na obserwacji i późniejszym ćwiczeniu

Kompetencje społeczne

Metody aktywizujące: praca w grupie, dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Laboratorium:

- wykonywanie ćwiczeń praktycznych w grupie

- przygotowanie sprawozdań

- przygotowanie do dyskusji podczas zajęć, udział w dyskusji- udział w konsultacjach, rozmowa z prowadzącym zajęcia

Weryfikacja:

Efekt 1 [IS1P_W01] - kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych,

Efekt 3 [IS1P_U01] - sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych,

Efekt 4 [IS1P_U02] - sprawozdanie i kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych,

Efekt 5 [IS1P_U011] - udział w zajęciach laboratoryjnych,

Efekt 6 [IS1P_U15] - sprawozdanie i kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych,

Efekt 7 [IS1P_K01] - obecność na zajęciach i aktywność

Końcowa ocena z laboratorium obejmuje przygotowanie do zajęć laboratoryjnych oraz ocenę ze sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin

Końcowa ocena:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Laboratorium

Na ocenę z przedmiotu składają się punkty uzyskane z wejściówek i sprawozdań:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)