Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka i metodyka katechezy [WT-FW-DY2] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dydaktyka i metodyka katechezy [WT-FW-DY2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 10:30
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Rafał Bednarczyk
Zakres tematów:

1. Dydaktyka katechetyczna a dydaktyka ogólna. Przedmiot i zadania dydaktyki katechetycznej.

2. Kryteria doboru treści i metod katechetycznych.

3. Zasady dydaktyczne w katechezie

4. Metoda w katechezie

5. Środki dydaktyczne w katechezie

6. Konspekt katechezy/lekcji religii

7. Metody katechetyczne – służące integracji

8. Metody katechetyczne – podające

9. Metody katechetyczne – poszukujące - odmiany i techniki dyskusji

10. Metody katechetyczne – poszukujące - metody problemowe i diagnostyczne

11. Metody katechetyczne – poszukujące - metody hierarchizacji

12. Metody katechetyczne – poszukujące - gry dydaktyczne

13. Metody katechetyczne - przeżyciowe (drama)

14. Metody katechetyczne - biblijne i liturgiczne

15. Metody katechetyczne - metody oparte na pracy z komputerem i rzutnikiem multimedialnym

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład konwersatoryjny, analiza tekstów źródłowych, metoda problemowa, studium przypadku oraz metoda ćwiczeniowa. Ich weryfikacja będzie dokonywana w formie obserwacji aktywności studentów w trakcie zajęć oraz w czasie egzaminu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

60% egzamin ustny

25 % aktywność na zajęciach

15 % obecność (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)