Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki graficzne i fotograficzne [WNHS-ODKS-TGR] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Techniki graficzne i fotograficzne [WNHS-ODKS-TGR]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-30 08:00 : 09:30 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-04-30 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-07 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-14 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-21 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Ponińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

2. J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005.

3. Historia fotografii, red. nauk. J. Hacking, przedm. D. Campany, tłum. M. Tuszko, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

4. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

5. A. Kotecki, Pracownia fotograficzna, t. 3, Warszawa 1987.

Zakres tematów:

1. Techniki graficzne – wprowadzenie

2. Techniki graficzne – druk wypukły (np. drzeworyt, linoryt, gipsoryt)

3-4. Techniki graficzne – druk wklęsły, techniki ryte (np. miedzioryt, staloryt, sucha igła, mezzotinta)

5-7. Techniki graficzne – druk wklęsły, techniki trawione (np. akwaforta, akwatinta, miękki werniks, sposób kredkowy, odprysk, fluoroforta)

8. Techniki graficzne – druk wklęsły (np. pigment, ceratoryt, kolograf)

9. Techniki graficzne – druk płaski (np. litografia, algrafia, cynkografia)

10. Techniki graficzne odrębne (m.in. monotypia, sitodruk - serigrafia)

11. Wykorzystanie urządzeń optycznych (np. perspektograf, graticola, camera obscura, camera lucida)

12. Materiały światłoczułe (m.in. związki srebra, bitumit)

13. Początki fotografii (m.in. heliografia, dagerotypia, talbotypia, kalotypia)

14-15. Wczesne techniki fotograficzne (m.in. mokra płyta kolodionowa, fotografia otworkowa, odbitka albuminowa, ambrotypia, ferrotypia, pannotypia)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i innych audiowizualnych środków przekazu. Jeśli będzie taka możliwość, studenci odwiedzą instytucję zewnętrzną zajmującą się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów graficznych i fotograficznych (np. gabinet rycin). Efekty uczenia zostaną zweryfikowane podczas przygotowanej przez studenta/kę prezentacji na zajęciach wybranego zagadnienia oraz za pomocą testu końcowego obejmującego tematy omówione w ciągu semestru.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), przygotowanie prezentacji na wybrany temat i poprawne rozwiązanie testu końcowego obejmującego zagadnienia przerobione na zajęciach.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości zajęć uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. przygotowanie prezentacji na wybrany temat

3. ocena z pisemnego rozwiązywanego stacjonarnie testu (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi ) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością terminologii na teście końcowym. Potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków wykonanych w technikach graficznych i fotograficznych.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością terminologii na teście końcowym. Potrafi dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków wykonanych w technikach graficznych i fotograficznych.

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością terminologii na teście końcowym. Potrafi dostatecznie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków wykonanych w technikach graficznych i fotograficznych.

Uwagi:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)