Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka ogólna [WF-FI-N112-EO] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka ogólna [WF-FI-N112-EO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Kobyliński
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zajęcia nr 1

Podrez E., Duchliński P., Kobyliński A., Rozmarynowska K., Tadeusz Ślipko (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 9), Kraków 2019, s. 9-25; 75-91.

Zajęcia nr 2

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 2012, s. 7-57.

Zajęcia nr 3

Zakres tematów:

1. Etyka w kontekście sporów światopoglądowych

2. Charakterystyka etyki jako nauki filozoficznej

3. Specyfika czynów ludzkich

4. Szczęście i sens w życiu człowieka

5. Interpretacja godności życia ludzkiego

6. Inspiracje chrześcijańskie w etyce

7. Natura ludzka i prawo naturalne

8. Problem nowych praw człowieka

9. Filozoficzna interpretacja fenomenu sumienia

10. Wolność sumienia i religii

11. Charakterystyka wartości moralnych

12. Interpretacja cnót moralnych

13. Problem moralności autonomicznej

14. Wybrane koncepcje etyki postmetafizycznej

15. Przebaczenie – przyjaźń – więzi międzyludzkie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Krytyczna analiza wybranych tekstów filozoficznych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach, aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur obowiązkowych i zaliczenie testu podsumowującego ćwiczenia. Szczegółowe zasady oceniania:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wie, czym jest etyka, jakie są jej główne kierunki, czym się różnią normy od wartości lub czym jest sumienie, prawo naturalne, jakie są zasady współżycia społecznego, na czym polega dobro wspólne, w jakim stosunku pozostaje prawo naturalne do stanowionego oraz na ile prawo stanowione wiąże w sumieniu

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowe pojęcia, umie odpowiedzieć na połowę pytań, ale nie potrafi wykazać, na czym dokładnie polegają podstawowe pojęcia etyczne

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie prezentuje wyłożony materiał, ale nie do końca potrafi krytycznie ocenić poszczególne stanowiska

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale orientuje się w dyscyplinie, jaką jest etyka, zna sposoby jej uprawiania i głównych przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty.

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów filozoficznych z zakresu etyki, nie potrafi ocenić wartości poznawczej etyki jako dyscypliny filozoficznej

- na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić możliwość zajmowania się etyką

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić możliwość zajmowania się problematyką moralną

KOMPETENCJE:

Oceniany jest stopień racjonalnego podejścia do problematyki moralnej oraz otwartość intelektualna na różne modele etyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)