Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy i patogeneza zaburzeń [WF-ZPS-N-MPZC] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Mechanizmy i patogeneza zaburzeń [WF-ZPS-N-MPZC]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023/24] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda niedziela, 10:15 - 11:45
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-28 10:15 : 11:45 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-19 10:15 : 11:45 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-06-09 10:15 : 11:45 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-06-16 10:15 : 11:45 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 42
Limit miejsc: 45
Prowadzący: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Literatura:

1) Bilikiewicz A./red/(2001) Psychiatria. PZWL

2) Rybakowski J., Pużyński S. Wciórka J., ( red) ( 2009) Psychiatria Tom 2 Wrocław, Elesvier Urban&Partner

3) Seligman M., Walker E., Rosenhan D (2003) Psychopatologia. Warszawa Zysk i S-ka

4) Kaplan H., Sadock B.,( 1995) Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner

Zakres tematów:

1)Zajęcia organizacyjne. Zagadnienia ogólne - teoretyczne podstawy psychopatologii

2) Kazus 1 - Pacjent nadużywający substancje psychoaktywne. Podjęcie próby "S:

- informacje wstępne

- dane z wywiadu klinicznego i obserwacji

- rodzina, historia rodziny, wywiad okołoporodowy, przebieg edukacji, funkcjonowanie pacjenta

- nadużywanie / uzależnienie od substancji psychoaktywnych

- obserwacja

- problem kliniczny

- metody badawcze

- geneza zaburzeń i patomechanizm

3) Kazus 2 - pacjent w oddziale psychiatrycznym o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia

- Analiza dokumentacji. Zasadność dotychczasowego środka zabezpieczenia, historia leczenia psychiatrycznego

- stan psychiczny pacjenta przy przyjęciu, dokumentacja medyczna

- wywiad kliniczny

- przebieg kryminogenezy

- rozmowa, obserwacja psychologiczna

- problem kliniczny

- narzędzia diagnostyczne, hipotezy, interpretacja wyników

- mechanizmy zaburzenia

3) Kazus 3 - Pacjent chorujący na schizofrenię. Omówienie w oparciu o teorię relacji z obiektem

- dane z dokumentacji medycznej, kontekst badania

- dane z wywiadu

- problem kliniczny - psychologiczny mechanizm tworzenia się zaburzeń

- cel badania i zastosowane metody diagnostyczne

- wyniki przeprowadzonych badań i interpretacja wyników

- model teoretyczny wyjaśniający mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń

4) Kazus 4 - całościowe zaburzenia rozwoju u dziecka lat 5

- informacje wstępne

- dane z dokumentacji medycznej

- opinie psychologiczne i opinie od nauczycieli

- wywiad psychologiczny z matką zastępczą

- wstępna obserwacja współuczestnicząca i próby kliniczne wykonane podczas spotkania psychologa z dzieckiem

- problem kliniczny - ujęcie psychologiczne

- wyniki przeprowadzonych badań i wyniki obserwacji zachowania dziecka w grupie rówieśniczej w sytuacji kierowanej aktywności i narzuconych zasad

- wyniki badań podsumowanie

- psychologiczne mechanizmy obserwowanych trudności dziecka

5) Kazus 5 - pacjent z rozpoznaniem schizofrenii i uzależnieniem

- informacje wstępne, kontekst badania, analiza dokumentacji

- dane z wywiadu

- problem kliniczny, cel badania

- hipotezy i metody badawcze

- opis wyników badań

- psychologiczne mechanizmy zaburzeń według teorii psychologicznych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, metoda ćwiczeniowa, analiza przypadku

Metody weryfikacji efektów : ocenianie ciągłe- udziału w dyskusji, zaangażowania podczas pracy w dwójkach, grupach oraz

kolokwium pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)