Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 14

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 0402
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Rychlik
Literatura:

Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K., English File Fourth Edition Upper-intermediate, Oxford University Press 2020 - POZYCJA OBOWIĄZKOWA NA 4 SEMESTRY - PROSZĘ O ZAKUP TYLKO STUDENT'S BOOK.

English Matters, Colorful Media, Poznań, dwujęzyczny magazyn dla uczących się j. angielskiego, poszczególne wydania

Materiały z innych źródeł

Zakres tematów:

1. Test poziomujący

2. Wprowadzenie do kursu, integracja

3 - 5. Zdrowie i choroby

6. Różnica pokoleń

7 - 9. Środowisko

10 - 13. Osobowość

14. Powtórzenie materiału do testu semestralnego

15. Test semestralny

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie. Zakres gramatyki adekwatny do poziomu grupy.

NIE AKCEPTUJĘ SMARTFONÓW DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie oraz utrwalanie gramatyki i leksyki, kształtowanie poszczególnych sprawności językowych. Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, test.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Projekt grupowy, ocenianie ustawiczne.

H1A_U08, H1A_U03, H1A_U01

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Metody weryfikacji: Pisanie rozprawki (For and Against Essay)

H1A_K01, H1A_K06

Metody dydaktyczne: Projekty, praca z tekstem.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, test.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie bieżących prac domowych - 15 h

- przygotowanie do testu semestralnego - 8 h

- napisanie pracy pisemnej - 3 h

- przygotowanie streszczenia artykułu na dyżurze - 4 h

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- napisanie testu semestralnego

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- przygotowywanie bieżących prac domowych

- napisanie i terminowe oddanie pracy pisemnej

- przygotowanie streszczenia artykułu z platformy Moodle

c) Kryteria oceny końcowej:

- test semestralny - 40 pkt

- praca pisemna - 20 pkt

- obecność na zajęciach - 24 pkt (od lekcji 3 do 14)

- bieżące prace domowe - 10 pkt

- streszczenie wybranego artykułu z platformy Moodle na dyżurze - 6 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 59 pkt - ocena 2,0

60 - 67 pkt - ocena 3,0

68 - 75 pkt - ocena 3,5

76 - 83 pkt - ocena 4,0

84 - 91 pkt - ocena 4,5

92 - 100 pkt - ocena 5,0

Uwagi:

język angielski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)