Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 2

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 0401
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosława Majdan
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39196
Literatura:

English File. Upper-intermediate Student's Book (third edition), Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Oxford University Press.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Sprawy organizacyjne, ćwiczenia integracyjne.

2. Edukacja – studia wyższe.

3. Edukacja – studia wyższe cd.

4. Tworzenie pytań.

5. Przymiotniki złożone; opisywanie charakteru.

6. Opisywanie charakteru c.d. Porównania.

7. Wywiady, rozmowy kwalifikacyjne.

8. Choroby i urazy.

9. Choroby i urazy c.d. Powtórzenie czasów perfect.

10. Pisanie formalnego maila.

11. Wiek, wygląd, moda. Kolejność przymiotników.

12. Podróżowanie.

13. Powtórzenie czasów przeszłych.

14. Podróżowanie c.d. Przysłówki.

15. Zajęcia okolicznościowe – Boże Narodzenie.

Ze względów dydaktyczno – organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza esejów.

Metody weryfikacji: Napisanie eseju.

H1A_K01

H1A_K06

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem, webquest.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć 15 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 4 godziny;

- przygotowanie do testów 8 godzin;

- lektura dodatkowa 3 godziny.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do internetu oraz wyposażonego w kamerę;

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- praca na platformie internetowej;

- napisanie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- testy 80 pkt (2 testy x 40 pkt);

- systematyczny i aktywny udział w zajęciach 45 pkt;

- wypowiedź ustna – 15 pkt.

- praca pisemna 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 160.

0 - 94 (0%-59%) – ocena 2,0;

95 - 107 (60%-67%) – ocena 3,0;

108 - 120 (68%-75%) – ocena 3,5;

121 - 132 (76%-83%) – ocena 4;

133 - 145 (84%-91%) – ocena 4,5;

146 - 160 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język angielski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)