Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 26

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 26 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 1529
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Wrzos
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39203
Literatura:

Podręcznik podstawowy: Language Hub upper-intermediate - Charlotte Rance, Macmillan; Student Book i Workbook Unity 1-3

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Literatura uzupełniająca: English Grammar in Use Intermediate - Raymond Murphy;

Grammarway 3 & 4, Jenny Dooley - Virginia Evans;

First Certificate Language Practice - Michael Vince;

artykuły / dokumenty angielskojęzyczne w prasie i w Internecie

Zakres tematów:

1) U1.1 uczucia, budowa pytań

2) F2F Wprowadzenie do kursu, sprawy organizacyjne. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu; U1.2 osobowość, powtórzenie podstawowych czasów

3) Unit 1 c.d.; Powtórzenie Unit 1

4) F2F Middle Test 1, U2.1 zdrowie, present perfect simple & continuous

5) U2.2 zmiany stuly życia, social media; used to / would / get used to / be used to

6) F2F Unit 2 c.d.; Powtórzenie Unit 2

7) zasady pisania listu formalnego - motywacyjnego, wprowadzenie do prezentacji

8) F2F Middle Test 2, prezentacje

9) U3.1 sytuacje ekstramalne, descriptive verbs, narrative tesnes

10) F2F prezentacje

11) U3.2 survival, wprowadzenie zdań warunkowych, phrasal verbs - problems, dependent prepositions: adjectives

12) F2F Unit 3 c.d.;

13) Powtórzenie Unit 3

14) F2F Final Test (list motywacyjny)

15) przygotowanie do egzaminu centralnego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: praca na materiałach z podręcznika, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, test końcowy - Final Test z wypracowaniem, prezentacja, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS: Student zdobywa za zajęcia w semestrze 2 pkt ECTS, a 1 punkt ECTS = 30 godzin udziału na zajęciach, więc w 2 punkty wlicza się 30 godzin lekcyjnych zajęć + 30 godzin pracy własnej.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zajęcia Face to Face - Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalna jedna nieobecność.

2. Zajęcia na Moodle - systematyczne i terminowe wykonywanie zadań na Platformie e-learning MOODLE.

3. Aktywność na zajęciach

4. Napisanie 3 testów (Final Test z wypracowaniem).

5. Zaprezentowanie prezentacji multimedialnej przed grupą.

c) Kryteria oceny końcowej:

Systemem oceniania jest system punktowy (maksymalna liczba punktów do zdobycia - 130 pkt)

1) Na kursie przewidziane są 3 testy: 2 Middle testy z gramatyki i słownictwa po każdych unicie (15 punktów), oraz test kończący semestr Final Test z Unitów 1-3 (50 punktów).

2) Obecność na zajęciach: 2 punkty za każde zajęcia w sali, oraz Tematy na Platformie Moodle za 2 punkty każda lekcja: 12x2=24

3) aktywność na zajęciach 6 punktów - 6 zajęć po jednym punkcie

4) zaprezentowanie prezentacji (20 punktów)

Skala procentowa / Ocena / punkty na kursie

60% - 67% / 3 / 78-87pkt.

68% - 75% / 3,5 / 88-97

76% - 83% / 4 / 98-108

84% - 91% / 4,5 / 109-118

92% - 100% / 5 / 119-130

Uwagi:

język angielski B2: semestr I (Blended-learning)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)