Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 9

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 0402
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Maksjan
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39222
Literatura:

Materiały obowiązkowe zamieszczone na platformie edukacyjnej Moodle przygotowane w oparciu o podręcznik podstawowy: New English File-new edition ( third edition): Upper-intermediate Student’s Book and Workbook, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. Materiały i teksty dodatkowe umieszczane na platformie e-learningowej. Rekomendowane również Destination B2 Grammar&Vocabulary, M.Mann,S. Taylore-Knowles: English Grammar in Use, Raymond Murphy; Słownik jednojęzyczny: Oxford Wordpower Dictionary; słownik angielsko-polski i polsko-angielski; artykuły angielskojęzyczne w prasie i w Internecie

Zakres tematów:

Sem I Tematy zajęć

1 Organizacja zajęć, kryteria oceny pracy studentów, informacje o uniwersytecie, ćwiczenia integracyjne typu ‘lodołamacze’.

2. Style uczenia się. Sławne osoby, wywiady. Struktura pytań.

3. Opis osobowości, cechy charakteru. Czasowniki pomocnicze w pytaniach. Paranormalność?

4. Grafologia. Język potoczny w wywiadach. Wiersz o jesieni- analiza. Podstawowe figury poetyckie.

5.Zdrowie i problemy zdrowotne, pierwsza pomoc. Czasy przeszłe dokonane.

6. ‘Wiekizm’. Stereotypy. Świadomość kulturowa. Przymiotniki w roli rzeczownika. Porządek przymiotników.

7. Moda, tkaniny, wzory, styl- opisywanie modeli. Formalny i nieformalny rejestr w listach .

8. Podróże, transport lotniczy. Czasy narracyjne.

9. Mini opowiadania. Książki czy e-książki? Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Język potoczny w wywiadach.

10. Semestralna wypowiedź pisemna. Praktyczne utrwalenie zwrotów przysłówkowych.

11. Polskie i brytyjskie tradycje bożonarodzeniowe. ‘Opowieść wigilijna’-wybrane sceny z filmu.

12. Prezentacje część I Leksykalny mini test

13. Prezentacje część II. Wskazówki do powtórzenia przed testem

14.Test semestralny

15 . Omówienie wyników testu. Oceny końcowe. Podsumowanie zajęć- opinie studentów

Kolejność realizacji tematów może ulec zmianie ze względów dydaktyczno-organizacyjnych. Wyjątkowo niektóre zajęcia mogą być realizowane metodą-'e-learningu'

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne, testy.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, test

H1A_U08, H1A_U03, H1A_U01

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Metody weryfikacji: Pisanie tekstu formalnego

H1A_U09 H1A_U03 H1A_U01

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

H1A_K01, H1A_K06

Metody dydaktyczne: Projekt, praca z tekstem.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, test leksykalny, przygotowanie materiałów do projektu

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30 h

- przygotowanie bieżących prac domowych - 10 h

- przygotowanie projektu - 8 h

- przygotowanie do testu leksykalnego - 2 h

- przygotowanie formy wypowiedzi pisemnej -2 h

- przygotowanie materiałów dodatkowych z platformy e-learningowej - 3 h

- przygotowanie do testu końcowego - 5 h

b) Warunki zaliczenia przedmiotu :

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- przygotowywanie bieżących prac domowych

- napisanie pracy pisemnej

- napisanie testu leksykalnego

- przygotowanie, opracowywanie materiałów umieszczanych na platformie e-learningowej (wydrukowanie materiałów umieszczonych na platformie Moodle na każde bieżące zajęcia)

- napisanie testu semestralnego (forma elektroniczna w czasie synchronicznym)

c) Kryteria oceny końcowej:

Student może uzyskać 120 punktów w semestrze.

1.Test semestralny - 0-60 pkt

2. Systematyczny i aktywny udział w zajęciach -0-30pkt, (2p za każdą obecność )

3. Praca pisemna ( list, opowiadanie, opis, rozprawka etc.) 0-10 pkt

4. Test leksykalny - 5pkt

4. Przygotowanie i prezentacja projektu 0-5 + 0-5 pkt=0-10pkt

5. Przygotowanie do zajęć ( praca domowa ( podanie odpowiedzi)), opracowanie materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej i aktywność na zajęciach ( np.3 odpowiedzi x 1 zajęcia) 0-5pkt.

Obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Studenci z większą ilością nieusprawiedliwionych nieobecności (50%) nie będą podlegali procedurze klasyfikacji końcowej.

Ocena Końcowa:

0-70 p (0 %- 59 %) - ocena 2,0

71- 80 p (60% - 67 %) - ocena 3,0

81 -90 p (68%- 75 %) - ocena 3,5

91 -100 p (76 %- 83 %) - ocena 4,0

101 -110 p (84% - 91 %) - ocena 4,5

111-120 p (92% - 100 %) - ocena 5,0

Uwagi:

język angielski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)