Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Lang
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39223
Literatura:

Materiały dydaktyczne zamieszczane na platformie e-learningowej Moodle.

Zakres tematów:

1. Przykładowy egzamin końcowy.

2-3. Streszczenie: słownictwo, analizowanie przykładów, samodzielne streszczenie tekstu.

4. Prezentacja artykułu: struktura, słownictwo, przykładowa prezentacja, samodzielne przygotowanie prezentacji,.

5. Test Listening and Reading.

6. Rejestr formalny i nieformalny, pisanie maila.

7. Lekcja okolicznościowa: Boże Narodzenie.

8. Sztuki wizualne.

9. Dobre i złe decyzje finansowe.

10. Muzyka: hołd dla Davida Bowie.

11. Podróże solo.

12. Trudne rozmowy.

13. Uber a prawo. AI odbiera pracę.

14. Zagadnienia gramatyczne: Present Perfect Simple I Continuous, Past Perfect Simple i Continuous, Future Continuous i Perfect, mowa zależna, czasowniki wprowadzające mowę zależną.

15. Test semestralny.

Ze względów organizacyjno-dydaktycznych kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: praca na materiałach zamieszczonych na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, udział w forach, projekty, prezentacja, praca pisemna, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS

- udział w zajęciach: 30 godzin

- praca własna: 10 godzin

- przygotowanie artykułu specjalistycznego - 4 godziny

- przygotowanie do testów - 4 godziny

b) Warunki zaliczenia przedmiotu

- systematyczna i terminowa praca na platformie e-learningowej Moodle

- napisanie testów

- prezentacja artykułu

c) Kryteria oceny końcowej

Na ocenę końcową składają się:

1. Testy - 40 pkt.

- Listening and Reading Test - 10 pkt.

- End-of-term Test - 30 pkt.

2. Aktywność i prace domowe - 60 pkt. w tym:

- aktywność na zajęciach - 45 pkt.

- prezentacja artykułu (zakaz czytania) - 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60 pkt.

Punktacja:

-na ocenę 2 0-59 pkt.

-na ocenę 3 60-67 pkt.

-na ocenę 3,5 68-75 pkt.

-na ocenę 4 77-83 pkt.

-na ocenę 4,5 84-91 pkt.

-na ocenę 5 92-100 pkt.

Uwagi:

język angielski B2: semestr III (Platforma Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)