Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 14

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Nowosielska
Literatura:

materiały zamieszczone na platformie Moodle

Zakres tematów:

- Spotkanie informacyjne : przedstawienie warunków zaliczenia, omówienie metod pracy z użyciem platformy Moodle, omówienie procedur egzaminu centralnego

- Mock Exam

- How much do you know about our University?

- Home and away

The ends of Earth

- Cover Letter

- bucket list

- everyday English

- grammar tenses

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: praca na materiałach zamieszczonych na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, udział w forach, projekty, prezentacja, praca pisemna, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach

- oddanie pracy pisemnej

- praca na platformie internetowej

- wygłoszenie krótkiej prezentacji

dostęp do komputera podłączonego do internetu

- napisanie testu.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- test 45 pkt;

- wygłoszenie krótkiej prezentacji 10 pkt;

- aktywny udział w zajęciach na platformie edukacyjnej 45 pkt; (3 pkt za systematyczną aktywność na każdej lekcji) _ nie ma możliwości poprawiania aktywności po zakończeniu semestru

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 59 (0%-59%) – ocena 2,0;

60 - 67 (60%-67%) – ocena 3,0;

68 - 75 (68%-75%) – ocena 3,5;

76 - 83 (76%-83%) – ocena 4;

84 - 91 (84%-91%) – ocena 4,5;

92 - 100 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język angielski B2: semestr III 's' (Platforma Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)