Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 36

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 36 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Wrzos
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39252
Literatura:

Podręcznik podstawowy: Language Hub upper-intermediate - Charlotte Rance, Macmillan; Student Book i Workbook Unity 7-8

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Literatura uzupełniająca: English Grammar in Use Intermediate - Raymond Murphy;

Grammarway 3 & 4, Jenny Dooley - Virginia Evans;

First Certificate Language Practice - Michael Vince;

artykuły / dokumenty angielskojęzyczne w prasie i w Internecie

Zakres tematów:

1. spotkanie organizacyjne MS Teams

2. Language Hub Unit 7 lesson 1 - społeczność, zmiany w miastach, first conditional

3. Unit 7 lesson 2 - prowadzenie własnego biznesu, unreal conditionals

4. Unit 7 lesson 3 - to czego żałujemy, zdanie z "wish" i "if only"

5. Unit 7 lesson 4 - czy da się żyć bez pieniędzy? Freeconomy community, phrasal verbs

6. Revision

7. Middle Test (gr & vocab) - online

8. Unit 8 lesson 1 - mity i legendy, past modals of deduction

9. Unit 8 lesson 2 - mity i legendy, słowotwórstwo

10. Unit 8 lesson 3 - "The Curse of the flack falcon", kolejność przymiotników

11. Unit 8 lesson 4 - przestępstwa, słownictwo - dodawanie istotnych informacji

12. zasady pisania rozprawki

13. Revision

14. przykładowy egzamin centralny

15. Final Test (w sali)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: asymilacja wiedzy (praca z tekstem), metoda sytuacyjna, projektu, ćwiczeń i pokazu.

Weryfikacja efektów uczenia się - ocenianie ustawiczne: pracy na platformie Moodle, wypowiedzi ustnej - streszczenie artykułu, Middle test i Final Test (z wypracowaniem)

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS: Student zdobywa za zajęcia w semestrze 2 pkt ECTS, w 2 punkty wlicza się 30 godzin lekcyjnych zajęć + 30 godzin pracy własnej

b) WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1. Systematyczne i terminowe wykonywanie lekcji na Platformie Moodle. Studenci mają 2 tygodnie na wykonanie danej lekcji. Minimum do uzyskania zaliczenia to 10 pełnych Tematów (nie wliczają się w to testy). Lekcja jest zaliczona jeżeli student wykona wszystkie zadania z danego Tematu.

2. Aktywność na Forach

3. Napisanie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Systemem oceniania jest system punktowy (maksymalna liczba punktów do zdobycia - 105 )

1) Na kursie przewidziane są 2 testy: w połowie semestru MIDDLE TEST (online) oraz test końcowy (w sali).

Za test środkowy można zdobyć 15 punktów.

Napisanie testu końcowego obejmującego całość materiału z semestru (wypracowanie na teście) – 50 punktów.

2) Systematyczne i terminowe wykonywanie lekcji na Platformie Moodle (2 tygodnie na wykonanie danej lekcji). Po przekroczeniu terminu przez studenta punkty nie będą przyznawane. 12 Tematów x 2 punkty = 24

3) Aktywność na Forach - wpisy powinny być na poziome akademickim pod względem formy, treści oraz gramatyki. 8 Tematów x 2 punkty = 16

4) zadanie dodatkowe - streszczenie artykułu z puli artykułów wybranych przez lektora (film na ok 3 minuty, zakaz czytania) - 10

Skala procentowa / Ocena / punkty na kursie

60% - 67% / 3 / 63-70 pkt.

68% - 75% / 3,5 / 71-79

76% - 83% / 4 / 80-87

84% - 91% / 4,5 / 88-96

92% - 100% / 5 / 97-105

Uwagi:

język angielski B2: semestr III (Platforma Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)