Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Burakowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39258
Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie edukacyjnej z eslbrains.com; https://breakingnewsenglish.com; linguahouse.com; Academic English.com; New Language Leader Advanced; GATEWAY B2+; English File Fourth Edition Intermediate Plus; Headway Academic Skills Level 3

Zakres tematów:

1. Przykładowy egzamin końcowy

2. Czterodniowy tydzień pracy

3. Rozwój kariery; nowe wyzwania

4. Aplikowanie o pracę

5. Proces rekrutacji

6. Nieświadome uprzedzenia

7. Media i dziennikarze cz. 1

8. .Media i dziennikarze cz. 2

9. Mowa zależna

10. Korupcja

11. Formalny email

12. Prezentacja artykułu

13. Zdrowie i dobrostan cz. 1

14. Zdrowie i dobrostan cz. 2

15. Test

Ze względu na specyfikę przedmiotu, kolejność i zakres tematów mogą ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: asymilacja wiedzy (praca z tekstem), metoda sytuacyjna, projektu, ćwiczeń i pokazu.

Weryfikacja efektów uczenia się: ocenianie ustawiczne, pracy na platformie edukacyjnej ocena wypowiedzi ustnej, - prezentacji artykułu, eseju, testu oraz wpisów na forum.

Metody i kryteria oceniania:

1) OPIS ECTS:

Student za zaliczenie jednego semestru zajęć otrzymuje 2 pkt ECTS, co odpowiada 60 godzinom pracy.

- ćwiczenia na platformie: 30 godz.

- napisanie pracy pisemnej: 10 godz.

- przygotowanie do testu: 10 godz

-przygotowanie prezentacji artykułu - 3 godz.

- lektura dodatkowa: 7 godz.

2) Na ocenę końcową składają się:

- SYSTEMATYCZNA praca na platformie edukacyjnej: wykonanie ćwiczeń w ciągu 14 dni. Niewykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej na min 25 pkt/42 pkt [60%] skutkuje oceną ndst i koniecznością zaliczenia semestru. w kolejnym roku akademickim. Prace [ćwiczenia, esej, prezentacja, wpisy na forum, quiz] wykonane po terminie nie będą sprawdzane.

- udział w dyskusji na FORUM (zamieszczenie wpisu - na poziomie akademickim pod względem treści, formy oraz struktury gramatycznej)

- napisanie testu [stacjonarnie]

- wykonanie quizu na platformie edukacyjnej: listening & reading

- prezentacja artykułu [opcjonalnie - dla chętnych]

- napisanie formalnego maila [opcjonalnie - dla chętnych]

3) KRYTERIA OCENY KOŃCOWEJ

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów w ciągu semestru.

Wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej - 42 pkt

Wpisy na FORUM - 16 pkt (4 x 4 pkt)

Wykonanie dwóch quizów na Moodle - 12 pkt

Napisanie testu – 30 pkt

Punkty dodatkowe:

- prezentacja atykułu - max. 5 pkt [student mówi, a nie czyta]

- napisanie formalnego maila - max. 5 pkt [praca zrobiona samodzielnie]

OCENIANIE systematycznej pracy na Moodle

3 pkt: 100% - 90%

2 pkt: 89% - 75%

1 pkt: 74% - 60%

0 pkt: poniżej 60% lub brak aktywności

Systematyczność pracy na na platformie edukacyjnej będzie stale monitorowana. Studenci mają 14 dni (zwykle do niedzieli, godz. 23:59; są wyjątki) na zaliczenie danego modułu; po tym terminie ćwiczenia będą nadal otwarte, ale bez możliwości uzyskania punktów. Prace [ćwiczenia, esej, prezentacja, wpisy na forum, quiz] wykonane po terminie nie będą sprawdzane.

100-92 (100%-92%) - bardzo dobry

91 - 84 (91%-84%) - dobry plus

83 - 76 (83%-76%) - dobry

75 - 68 (75%-68%) - dostateczny plus

67 - 60 (67%-60%) - dostateczny

59 - 0 (poniżej 60%) - niedostateczny

Uwagi:

język angielski B2: semestr III (Platforma Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)