Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 11

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 0401
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl
Literatura:

English File Advanced plus Student's Book C. Latham-Koenig et al. (2021). OUP

materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Introducing the course; presenting the course requirements; preparing for students’ presentations of group projects - 1

2. Students’ presentations of group projects -2

3. Students’ presentations of group projects - 3

4. Motivation & inspiration: vague language - 4

5. Modal verbs - revision: will, would, should - 5

6. The parent trap - 6

7. Noun phrases; long & short vowels: pronunciation practice - 7

8. Overcoming adversity; words with more than one pronunciation - 8

9. Modal verbs - revision: can, could, may/might, be able to - 9

10. Word formation: prefixes & suffixes - 10

11. Race across the world - 11

12. Participle clauses - 12

13. Ways of moving: vocabulary - 13

14. Revision: grammar, reading, listening, speaking - 14

15. Final test - 15

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca synchroniczna z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza recenzji.

Metody weryfikacji: Pisanie recenzji.

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

H1A_K01

H1A_K06

Metody dydaktyczne: Projekty, webquest.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- napisanie prac/y pisemnych/ej 5 godzin;

- przygotowanie prezentacji 5 godzin;

- przygotowanie do testów 5 godzin;

- lektura dodatkowa 5 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 obecności w ciągu semestru);

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie prezentacji;

- praca na platformie internetowej;

- napisanie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium 80 pkt;

- systematyczny udział w zajęciach 30 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 30 pkt;

- projekt 40 pkt;

- praca pisemna 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200.

0 - 118 (0%-59%) – ocena 2,0;

119 - 134 (60%-67%) – ocena 3,0;

135 - 150 (68%-75%) – ocena 3,5;

151 - 166 (76%-83%) – ocena 4;

167 - 182 (84%-91%) – ocena 4,5;

183 - 200 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język angielski C1: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)