Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1528
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska
Literatura:

English File. Advanced plus (C1+) Student's Book (4th edition), Christina Latham-Koenig et al., Oxford University Press.

materiały autentyczne z czasopism anglojęzycznych dostępnych online

materiały z linguahouse.com, ESLBrains.com, Fluentize.com, onestopenglish.com i innych

Zakres tematów:

1. Introduction to the course. Zasady pracy, warunki zaliczenia, Quizlet

2. Academic English

3. Wikipedia. Collocations for going online/ An online encyclopedia entry

4. Generation Z. Personal qualities. Discussion - agreeing/ disagreeing

5. Motivation and inspiration. Personal qualities. Success and failure idioms

6. Giving advice - grammar - will/ would/ should

7. Education - What would make children happier? Reading, Vocabulary - phrase nouns

8. Parenting styles. Childhood memories. Listening and Speaking. Vocabulary - Phrasal nouns

9. Writing - Discursive essay

10. Review

11. Senses. Smells - vocabulary extension

12. Christmas

13. Overcoming adversities. Modal verbs - present. Sufixes and prefixes

14. Travelling. Participle clauses. Ways of moving - vocabulary extension

15. Final test

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Kurs jest prowadzony metodą komunikatywną i CLIL (Content and Language Integrated Learning) z elementami "odwróconej klasy" (flipped learning)

Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne na zajęciach i na platformie Moodle (interaktywne quizy i quizlety), w klasie dyskusja, debata, giełda pomysłów, praca w parach i grupach, test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

a) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach

- oddanie pracy pisemnej;

- wykonanie zadań

- napisanie quizów, testu końcowego

b) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- aktywność na zajęciach- 10 punktów

- obecność na zajęciach - 10 punktów (dopuszczalne 2 nieobecności)

- dłuższa wypowiedź pisemna - maks. 10 punktów

- quizy, zadania dodatkowe - maks. 10 pkt plus punkty dodatkowe

- test końcowy (słownictwo, gramatyka, reading and listening comprehension) maks. 60 punktów.

Uzyskanie 60 punktów daje zaliczenie semestru na ocenę dostateczną. Wszystkie oceny wystawiane są zgodnie z następującą procentową skalą ocen:

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100

Uwagi:

język angielski C1: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)