Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski A1: semestr I [C-JO-RA1-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski A1: semestr I [C-JO-RA1-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-12-14 13:15 : 14:45 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2023-12-21 13:15 : 14:45 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-01-04 13:15 : 14:45 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-01-11 13:15 : 14:45 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-01-18 13:15 : 14:45 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Literatura:

* Podręcznik "Просто класс" 1 ("Prosto Klass" 1), J. Deczewska, K. Świrko

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Chcę mówić po rosyjsku, bo ...

2. Nazywanie osób, rzeczy - alfabet, wymowa.

3. Co nas otacza - alfabet, wymowa, akcent.

4. Gdzie jesteśmy - alfabet, wymowa, podstawowe zasady pisowni.

5. Funkcja samogłosek е, ё, ю, я.

6. Test. Zaprzeczenie. Intonacja.

7. Ещё, уже, сейчас - wymowa głosek szypiących.

8. Głoski szypiące c.d. - wymowa, ortografia.

9. Stosowanie miękkiego znaku.

10. Twardy znak rozdzielający.

11. Alfabet już znamy. Intonacja zdania pytającego.

12. Powtórzenie materiału. Tematyczne grupowanie słownictwa.

13. Test. Dni tygodnia.

14. Tworzenie liczby mnogiej.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (do 4) może zostać przeprowadzona w formie e-learningu (MSTeams lub Moodle).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody dydaktyczne: praca w oparciu o podręcznik oraz otrzymane od lektora materiały - ćwiczenia fonetyczne, kształcenie wszystkich sprawności językowych,

Konwersacja w parach

metody weryfikacji: dyktando, głośne czytanie, pisanie, testy cząstkowe, wypowiedź ustna, ocenianie ustawiczne

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Sprawdziany - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Systematyczny udział w zajęciach (obecność i aktywność) - 25%

Praca wykonana indywidualnie - 15%

Końcowa odpowiedź ustna - 10%

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski A1: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)