Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski B2: semestr I [C-JO-RB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski B2: semestr I [C-JO-RB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Literatura:

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Poznajmy się.

2. Użycie czasowników: звать, назвать, называть, называться

3. Historia imion w Rosji.

4. Określanie/porównywanie wieku. Liczebnik z rzeczownikiem i przymiotnikiem.

5. Kiedy to się wydarzyło? Określanie dat.

6. Test. Listopadowe święta w Polsce i Rosji.

7. Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie.

8. Pracujemy, zamierzamy podjąć pracę.

9. Ranking zawodów w Polsce i Rosji.

10. Składamy życzenia, gratulacje, pozdrawiamy się.

11. Kolędy i ich zawartość leksykalna.

12. Test końcowy.

13. Omówienie testu. Oto moja rodzina.

14. Dzieje kalendarza w Rosji.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (do 4) może zostać przeprowadzona w formie e-learningu (MSTeams lub Moodle).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Praca z materiałami opracowanymi przez lektora, praca z podręcznikiem do gramatyki

Utrwalanie gramatyki oraz leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych

H1A_U107

Konwersacja w parach i grupach

H1A_K01

Praca z tekstem, indywidualne poszukiwanie materiałów

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia - 50% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Aktywny udział w zajęciach 15%

Praca wykonana indywidualnie 20%

Zaliczenie ustne 15%

Uwagi:

język rosyjski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)