Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu - historia (ćw.) [WNHS-HI-PDHcw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu - historia (ćw.) [WNHS-HI-PDHcw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 18:30 - 20:00
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karol Wilczyński
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- w zakresie wiedzy - dyskusja, praca w grupach, praca pisemna;

- w zakresie umiejętności - pokaz i obserwacja, praca pisemna;

- w zakresie kompetencji społecznych - dyskusja, praca w grupach, praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Na ocenę studenta składa się:

a) pełna obecność studenta na zajęciach:

- dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności (nieusprawiedliwione) - każdą następną student jest zobowiązany usprawiedliwić, przy czym nie może być więcej niż 50% wszystkich zajęć w ciągu semestru.

b) jego aktywność (w tym przygotowanie studenta do zajęć) (50%)

- po każdych zajęciach student uzyskuje plusy za aktywność:

[do 4 plusów] - słaba aktywność

[5-9 plusów] - średnia aktywność

[od 10 plusów] - duża aktywność

c) wykonanie pracy pisemnej (50%);

Procentowe zestawienie oceny końcowej:

70% - dostateczny

75% - dostateczny plus

80% - dobry

85% - dobry plus

90% - bardzo dobry

Uwagi:

Historia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)