Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna [WF-PS-N-DP] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza psychologiczna [WF-PS-N-DP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Ślaski
Literatura:

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wysocka, E. Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

K. Stemplewska-Żakowicz (2009). Diagnoza psoychologiczna. Gdańsk: GWP.

Szustrowa, T. (1991). (red)., Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć, informacje o warunkach zaliczenia.

2. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej.

3. Diagnoza kliniczna vs. statystyczna.

4. Diagnoza psychiatryczna vs. psychologiczna.

4. Metody diagnozy: wywiad.

5. Metody diagnozy: obserwacja.

6. Metody diagnozy: kwestionariusze samoopisowe.

7. Metody diagnozy: techniki projekcyjne.

8. Relacja diagnostyczna

9. Problemy w procesie diagnozowania

10. Problemy w procesie diagnozaowania w psychologii sądowej

11. Metoda studium przypadku

12. Praktyczne przedstawienie studium przypadku

13. Kompetencje diagnostyczne psychologa.

14. Etyczne problemy diagnozy w psychologii sądowej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

miniwykład

praca w grupach

dyskusja

rozwiązywanie problemów

analiza tekstów

filmy dydaktyczne

studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

2: nie zna i nie rozumie, czym zajmuje się diagnoza psychologiczna;

3: częściowo zna i rozumie, na czym polega odmienność

różnorodność diagnoz;

4: potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych

form zachowań oraz udzielić odpowiedniej pomocy

psychologicznej;

5: doskonale potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych diiagnoz oraz udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej

obecność

Uwagi:

Zajęcia adresowane do studentów ze specjalności Psychologia sądowa i penitencjarna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)