Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i wymowa języka włoskiego [WH-F-FW-I-1-FonetFon] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fonetyka i wymowa języka włoskiego [WH-F-FW-I-1-FonetFon]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Olga Broniś
Literatura:

materiały przygotowane przez wykładowcę

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Pod koniec semestru Student przystępuje do dwóch sprawdzianów. Najpierw odbywa się egzamin teoretyczny, który ma formę pisemną. Ocena uzyskana na teście teoretycznym stanowi 100% punktacji, na podstawie której przyznawana jest ocena końcowa. Na ostatnich zajęciach (lub podczas sesji) Studenci przystępują do praktycznego egzaminu, na który składa się ćwiczenie ze słuchu oraz część ustna. Podczas egzaminu ustnego oceniana jest poprawność wymowy włoskich wyrazów. Wyłącznie po przystąpieniu do testu praktycznego Student będzie mógł zaliczyć przedmiot, kończąc go z oceną uzyskaną na teście teoretycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5) uczestnik zajęć bardzo dobrze rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa wielu umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i ciągłego doskonalenia (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) uczestnik zajęć dobrze rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i doskonalenia (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) uczestnik zajęć stosunkowo dobrze rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa podstawowych umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do podejmowania pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i doskonalenia (FW1_K01).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)