Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia kulturowa Włoch [WH-F-FW-I-1-GogrKul] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Geografia kulturowa Włoch [WH-F-FW-I-1-GogrKul]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leonardo Masi
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak prezentacjami multimedialnymi, a weryfikowane przez testy pisemne w trakcie semestru.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą referatów i dyskusją a weryfikowane przez ocenę prezentacji studenta.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak dyskusją, a weryfikowane przez udział w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocenianie ciągłe aktywności studentów;

3 pisemne testy z większej części materiału (zaliczenie od 60 % poprawnych odpowiedzi);

Ocena końcowa = ocena za prezentację (25%) + ocena średnia ze sprawdzianów (75%).

Można uzyskać dodatkowe punkty za obecność oraz za aktywność w postaci przygotowania bardzo krótkich referatów (każdy student musi przygotować jeden "mini-referat")

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)