Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia [WH-F-FW-I-3-WproTlum] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia [WH-F-FW-I-3-WproTlum]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 410A
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Ewa Nicewicz
Literatura:

Podawana na bieżąco na zajęciach. Pozycje bibliograficzne i inne materiały zamieszczone na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowe

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu konwersatoryjnego i giełdy pomysłów, a weryfikowane za pomocą kartkówek i kolokwium zaliczeniowego.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą ćwiczeniową, a weryfikowane za pomocą kartkówek, kolokwium zaliczeniowego i oceniania ciągłego.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodą dyskusji, a weryfikowane za pomocą obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

25% obecność na zajęciach

25% aktywne uczestnictwo w zajęciach

50% zaliczenie kartkówek oraz kolokwium na koniec semestru.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszcza się dwie nieobecności. Każda kolejna nieobecność (nie więcej jednak niż 20% łącznej liczby godzin) wiąże się z koniecznością zaliczenia materiału z zajęć na konsultacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)