Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres archaiczny [WH-FK-I-1-HisLitGrA] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury greckiej - okres archaiczny [WH-FK-I-1-HisLitGrA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Joanna Komorowska
Literatura:

jw. ponadto we własnym zakresie

Zakres tematów:

jw

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (dwa pytania problemowe)

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

WG: Student dysponuje wiedzą na temat genezy i wyznaczników gatunkowych eposu bohaterskiego, potrafi wskazać widoczne w nim refleksy kultury oralnej. Rozpoznaje tak indoeuropejskie elementy epiki, jak i elementy, jakie zawdzięcza ona tradycjom bliskowschodnim. Potrafi wskazać charakterystyczne cechy epiki homeryckiej i hezjodejskiej, rozpoznaje unikatowość tej drugiej. Posiada wiedzę na temat struktury poematów epickich, stosowanych w nich technik narracyjnych, sposobu budowania postaci, metaforyki etc. Student rozpoznaje i potrafi zdefiniować gatunki poezji lirycznej, zna twórczość najważniejszych przedstawicieli liryki archaicznej, potrafi wskazać charakterystyczne cechy ich poetyki.

Student zdaje sobie sprawę ze specyfiki tradycji logograficznej.

WK: Zdaje sobie sprawę ze znaczenia twórczości Homera i Hezjoda, a także tradycji posthomeryckiej dla kultury europejskiej. Rozumie również znaczenie, jakie dla literatury europejskiej ma poezja archaicznej Grecji, a także znaczenie logografii dla rozwoju myśli historiograficznej.

U (UO, UW): Student dysponuje podstawowym aparatem pojęciowym a także wiedzą merytoryczną pozwalającymi na dokonanie prawidłowej analizy dzieła literackiego, w pracy potrafi uwzględnić jego kontekst historyczny, ale również jego szersze uwarunkowania kulturowe a nawet antropologiczne.

Student dysponuje w podstawowym zakresie metodologią pozwalającą na analizę i interpretację wybranego fragmentu dzieła, literackiego z danej epoki, samodzielny dobór argumentów w obronie zajmowanego stanowiska, a także umiejętnościami pozwalającymi na koherentne przedstawienie własnego poglądu w formie tak pisemnej, jak i ustnej.

Uwagi:

nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)