Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renasans - barok) [WH-FP-I-1-HPLD-C-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renasans - barok) [WH-FP-I-1-HPLD-C-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Cybulski
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, a weryfikowane przez ocienianie ciągłe i ocenę kolokwium/wypowiedzi ustnej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak klasyczna ćwiczeniowa, dyskusja, metoda referatu, analiza wybranego zagadnienia, praca ze źródłem (lektura), a weryfikowane przez ocenę wypowiedzi ustnej i udziału w dyskusji.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak prezentacja, dyskusja, studium przypadku, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze), a w przypadku zajęć online wypełnianie quizów do poszczególnych tematów na platformie Moodle, oraz zaliczenie kolokwium semestralnego. Na ocenę końcową wpływa także aktywność na zajęciach. Nadprogramowe nieobecności, które nie są usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, można odrobić podczas dyżuru (termin podany jest na stronie WNH).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)