Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Garlej
Literatura:

Zob. zakładka "Literatura", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak metoda podająca (elementy wykładu konwersatoryjnego) oraz poszukująca (klasyczna problemowa, ale i giełda pomysłów), a weryfikowane w trakcie oceniania ciągłego (aktywność), przede wszystkim jednak przez ocenę kolokwium (sprawdzianu semestralnego z zakresu kompozycji dzieła literackiego).

Efekt kształcenia w obszarze umiejętności osiągany jest metodami ćwiczeniowo-praktycznymi (analiza wybranego zagadnienia, praca ze źródłem - utworem literackim epickim), a weryfikowany przez ocenę konspektu pracy pisemnej całorocznej (z zakresu analizy i interpretacji utworu epickiego w pryzmacie wybranej kategorii poetologicznej).

Efekt kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągany jest w drodze dyskusji, a weryfikowany przez ocenę udziału w tejże.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest:

1. uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu semestralnego sprawdzającego wiedzę z zakresu LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH (kompozycja dzieła literackiego),

2. przedłożenie i akceptacja konspektu pracy całorocznej -[tu wpis zal/nzal](analiza i interpretacja opowiadania - zob. poz. nr 2 oraz 3 UTWORY LITERACKIE),

3. obecność na zajęciach - dopuszcza się 2 nieobecności [tzw. limit]; każdą kolejną ponadlimitową należy uregulować na dyżurze - rozmowa dot. tekstu, który pojawił się na zajęciach, jakie ustanowiły przekroczenie limitu nieobecności.

Element czwarty - aktywność - rzutuje również na ocenę (student nieaktywny nie może otrzymać oceny "bdb"). W wypadku aktywności intensywnej (odnotowana w trakcie większości zajęć w ciągu semestru) prowadząca dopuszcza możliwość podwyższenia oceny końcowej o stopień, zaś w wypadku aktywności o niewielkim natężeniu, lecz mającej miejsce - zawyżenia stopnia o połówkę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)