Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Anna Kozłowska
Literatura:

Literatura omawiana na spotkaniach na II roku seminarium jest ściśle powiązana z tematami przygotowywanych prac magisterskich.

Zakres tematów:

Tematy zajęć są ściśle powiązane z tematami przygotowywanych prac magisterskich, które dotyczą różnych zagadnień współczesnej polszczyzny. Seminarium obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

1. język autorów (Olga Tokarczuk, Remigiusz Mróz);

2. socjolekty (socjolekt kolarzy);

3. język filmów dla dzieci;

4. antroponimy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podająca (elementy wykładu, referaty przygotowywane przez studentów).

Metoda poszukująca (dyskusje w trakcie seminarium, samodzielna analiza przykładów, burza mózgów, samodzielne poszukiwania bibliograficzne).

Metoda eksponująca (lektury i prezentacja metod analizy).

Efekty uczenia są weryfikowane w trybie ciągłym, przez ocenę udziału w zajęciach, a także samodzielnie przygotowywanych referatów i części pracy. W pierwszym semestrze zajęć każdy z uczestników seminarium jest zobowiązany do zaprezentowania (w trakcie kilku wystąpień) materiału przygotowywanej pracy magisterskiej wraz ze wstępną propozycją jego opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), zaprezentowanie materiału (zob. Metody dydaktyczne), a także oddanie gotowej materiałowej części pracy (do dnia zakończenia semestru zimowego). Postępy w pracy nad wymaganą częścią rozprawy stanowią podstawę wystawienia oceny. Uwaga - opracowywana część rozprawy musi być konsultowana w trakcie trwania seminarium; prace, których postać nie została wcześniej uzgodniona z promotorem, nie będą przyjmowane.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)