Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat wydawcy [WH-FPZ-M-II-2-WarWyd] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat wydawcy [WH-FPZ-M-II-2-WarWyd]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Piotrowska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- ocena aktywności studentów na zajęciach;

- ocena prezentacji (na jeden z wybranych tematów dotyczących zagadnień związanych z pracą wydawnictwa oraz promocją literatury);

- ocena pracy zaliczeniowej (projekt własnego wydawnictwa).

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu wiedzy:

- ocenianie ustawiczne, w trakcie zajęć;

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu umiejętności:

- ocenianie ustawiczne, przygotowywanie niewielkich prezentacji na tematy związane z omawianym materiałem;

- przygotowanie pracy zaliczeniowej (projekt własnego wydawnictwa i publikacji w nim wydanej);

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

- ocenianie ciągłe, podczas zajęć. Bierze się pod uwagę umiejętność współpracy w grupie lub w mniejszych zespołach;

- umiejętność dyskusji i polemiki w trakcie wypowiedzi ustnych;

- umiejętność prezentacji przygotowanych wcześniej materiałów (autoprezentacja).

Metody i kryteria oceniania:

CAŁOŚCIOWA OCENA WYSTAWIANA JEST NA KONIEC CYKLU ZAJĘĆ. OCENA OBEJMUJE:

- obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w cyklu zajęć);

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w różnych formach dyskusji; przygotowanie do zajęć);

- zaliczenie pierwszego semestru – przygotowanie prezentacji (na 1-2 z wybranych tematów dotyczących zagadnień związanych z pracą wydawnictwa oraz promocją literatury (oceniany jest poziom merytoryczny prezentacji, kreatywność i pracochłonność wykonania pracy. Prezentacja może być wykonana z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych);

- praca roczna – przygotowanie prezentacji własnego wydawnictwa i jednej książki, która została przez nie wydana. Projekt powinien zawierać: 1. nazwa wydawnictwa wraz z jej genezą. 2. Profil wydawnictwa - informacje o celach wydawnictwa, jakie książki wydają (opisać 2-3 wydane wcześniej książki), jaka jest strategia wydawnictwa. 3. Logo wydawnictwa – co przedstawia, w jaki sposób wiąże się z charakterem wydawnictwa. 4. Najnowsza pozycja wydawnictwa – projekt okładki, informacje o książce od wydawcy (tył książki, informacje na stronie wydawnictwa i księgarń), sposoby finansowania i promocji publikacji, arkusz kalkulacyjny z kosztami wydania tej publikacji i potencjalnymi zyskami ze sprzedaży.

Powyższe kryteria wyznaczają cząstkowe oceny, które łącznie składają się na ocenę całościową (żadna z ocen cząstkowych nie może być negatywna).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)