Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii [WH-KU-HistFil-W-Z] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia filozofii [WH-KU-HistFil-W-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 88
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Robert Pawlik
Literatura:

Literatur podstawowa:

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo (ks. I, II, VII, X)

Arystoteles, Metafizyka (KS. XII)

Epikur, List do Menojkeusa, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów

św. Augustyn, Wyznania (ks. XI -XIII)

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, ks. I-IV

Kant, Co to jest oświecenie.

Literatur podstawowa:

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo (ks. I, II, VII, X)

Arystoteles, Metafizyka (wybór)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska (wybór)

Epikur, List do Menojkeusa, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów

Lukrecjusz, O naturze rzeczy (wybór)

Epiktet, Encheiridion

Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (ks. VI )

Plotyn, Enneady (wybór)

św. Augustyn, Wyznania (ks. XI -XIII)

św, Augustyn, O państwie Bożym (wybór)

literatura UZUPEŁNIAJĄCA

a/ Filozofia starożytna

G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa-Kraków 1991.

J.P. Vernant, Źródła myśli greckiej, tłum. J. Szacki, Warszawa 1969.

Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska, J. Lang, Warszawa 1999.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I.Zieliński, Lublin 1993 – 2002.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, tłum. P.Bobowska, Kęty 2002.

b/ Filozofia i chrześcijaństwo

H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997..

A.H. Amstrong, R.A.Marcus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, H. Bednarek, Warszawa 1994.

c/ Filozofia średniowieczna

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.

Ph. Bohner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.

F. van Steenberghen, Filozofia XIII wieku, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

d/ Filozofia nowożytna i współczesna

R.H. Popkin (red.) Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.

K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001.

O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2004.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia mają charakter wykładu i prowadzone są stacjonarnie.

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane nurty filozoficzne w epoce starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Na ocenę dobrą student:

- zna główne koncepcje ontologiczne i epistemologiczne omawianych szkół.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- potrafi przedstawić historyczną ewolucję wybranych zagadnień filozoficznych. w obszarze wiedzy weryfikowane są egzaminem.

Metody i kryteria oceniania:

100% ocena na podstawie egzaminu ustnego:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)