Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w kontekstach kulturowych [WH-KU-I-1-JlacwKon-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński w kontekstach kulturowych [WH-KU-I-1-JlacwKon-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 42
Limit miejsc: 43
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Julia Krauze
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy są osiągane następująco: metody dydaktyczne (podające - wykład informacyjny, eksponujące - prezentacja multimedialna, poszukujące - klasyczna problemowa);

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności są osiągane poprzez metody ćwiczeniowo-praktyczne - analiza wybranych zagadnień, praca z tekstem;

Efekty uczenia się na poziomie kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak: metody ćwiczeniowe (dyskusja).

Sposoby weryfikacji:

wiedza - ocenianie ciągłe;

umiejętności - testy cząstkowe, ocena z końcowego testu pisemnego;

kompetencje - ocena udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie czterech pisemnych testów w semestrze oraz znajomość wybranego dzieła autora starożytnego. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczane sa 3 nieobecności w semestrze.

Na koniec roku - test pisemny w formie tłumaczenia tekstu z pomocą słownika. Warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia pisemnego jest uzyskanie minimum 60% (ocena dostateczna) z wszystkich testów.

Składowe oceny:

obecność - 10%

aktywność na zajęciach, testy cząstkowe - 35%

końcowy test pisemny - 55%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)